Alžběta Jungrová (1978)

The Last Day of Hotel Europe

Technika:autorská digitální fotografie na papíře, 3/5

Datace:2017

Signatura:vlevo dole

Rozměry:100 × 80 cm

Provedení:rám, sklo

vyvolávací cena:‍50000

dosažená cena:‍240000

89. aukce, číslo katalogu 174

 

Smyslnou a  mimořádně citlivou fotografií The Last Day of Hotel Europe je v aukční kolekci zastoupena významná současná česká fotografka Alžběta Jungrová, jež patří k zakládajícím členům skupiny 400 ASA. Dlouhá léta byly základem její tvorby žánry dokumentu a reportáže. Zachycovala témata drogových překupníků, dětských uprchlíků i obřích skládek v asijských městech. I když za své reportáže sklízela mnohé úspěchy, rozhodla se toto prostředí opustit a věnovat se převážně volné tvorbě. Nabízená fotografie dokazuje autorčin cit pro atmosféru pomíjivosti a  sugestivnost chvíle. Jak už napovídá název díla, fotografie pochází z pražského hotelu Evropa a konkrétně pak z jeho posledních dní před začátkem rekonstrukce. Stejně jako u  jiných autorčiných fotografií i zde se snoubí smysl pro atmosféru místa s emočním obsahem, jejichž zprostředkovatelkou je ženská figura, již fotografka zachycuje s velkou něhou a citlivostí. Dílo pochází přímo z autorčina ateliéru a je vytištěno na kvalitním Lomond Fine Art Gallery papíře.