Václav Radimský (1867–1946)

Koupání

Technika:olej na lepence

Datace:20. léta 20. století

Signatura:vpravo dole

Rozměry:71 × 100 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍600000

dosažená cena:‍1020000

89. aukce, číslo katalogu 187

 

Tato velmi reprezentativní ukázka českého impresionismu je dílem jednoho z jeho hlavních exponentů a čelních představitelů Václava Radimského, který se právem stal jedním ze synonym tohoto výtvarného hnutí v  českých zemích. Jedná se o  optimisticky laděnou práci, která mistrovsky pracuje jak s  prostorem a  jeho vzájemně se prolínajícími plány, tak i  s  bohatou koloristickou škálou, stejně jako s přesným a výstižným zachycením atmosféry konkrétního letního dne. Zásadním momentem jsou tu dvě koupající se postavy. Jedná se o motiv, který má svou hlubokou tradici v zahraničním i domácím umění, kde může mít právě koupání celou řadu významů od mytologie přes symbolické sdělení až po vitalistickou oslavu krásy lidského těla na pozadí čisté přírody. Můžeme se v tomto případě jen dohadovat, zda se jedná o postavy nymfy a fauna, nebo jakousi připomínku rajské zahrady, či o  „pouhou“ stafáž, kterou ovšem Radimský většinou vytvářel velmi utilitárně, přičemž zobrazené postavy představovaly spíše funkci měřítka, než že by byly pravými nositeli významu. Postavy sem však Radimský nejspíše nezasadil samoúčelně a jistě jejich přítomností chtěl něco sdělit – to podporuje mimo již výše řečeného i to, že v tomtéž formátu i technice zachytil takřka stejný krajinný výsek ještě jednou, tentokrát ovšem bez postav. Tuto variantu nalezneme také v autorově monografii (N. Blažíčková-Horová: Václav Radimský, 1867–1946, Řevnice 2011, kat. č. 262, str. 252). Radimský zároveň ani v Koupání neztratil zájem o základní stavební kameny své tvorby, tedy o stojaté vody říčních zákoutí a hladiny zrcadlící okolní svět. Představovaný gejzír fúzujících modří a zelení se mu i zde stal základním výrazovým prostředkem. Stejně tak se můžeme těšit z pro autora tak typického uvolněného štětce a  kombinace pastózních i  řídce nanášených vrstev, kladených na podklad s jistotou, chutí a energií. Hodnotu díla potvrzuje také jeho nedávná výstavní historie (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, výstava Václav Radimský – Na vlnách impresionismu, 6. 6. – 17. 8. 2014). Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza Mgr. P. Kubíka.