Eva Fišerová (1947)

Variant

Technika:objekt (ametystové a rubínové sklo)

Datace:1965

Signatura:dole na boku

Rozměry:v. 46 cm

vyvolávací cena:‍150000

dosažená cena:‍204000

AUKCE PRO PARAPLE

89. aukce, číslo katalogu 3 

 

Nesmírně působivá skleněná plastika Variant je vynikající ukázkou tvorby slovenské umělkyně, akademické sochařky Evy Fišerové a představuje hru hmoty a jejího vizuálního popření. Zavěšením střelky autorka navozuje pocit odhmotnění, až popření fyzikálních zákonů. Skleněný pilíř pak svým strukturálním zpracováním připomíná starověký sloup s  nerozluštitelnými nápisy překrytými časem a dodává dílu punc nadčasovosti. Práce je provedena s velkým citem pro detail a maximální mírou pochopení obtížného materiálu skla, jemuž se umělkyně věnuje již od svých studentských let ve sklářské speciálce Václava Ciglera. Eva Fišerová je oblíbenou současnou autorkou, jejíž díla jsou součástí českých i zahraničních muzeálních i  soukromých sbírek a  byla vystavována v  galeriích po celém světě. Dílo bylo reprodukováno v  katalogu Eva Fišerová. Esence (M. Horváthová: Eva Fišerová. Esence, Bratislava 2013, str. 13), který vyšel při příležitosti autorčiny stejnojmenné výstavy (Galerie Nová síň, 16. 6. – 4. 8. 2013 Praha). Z kladívkové ceny autorka věnuje 50 % na podporu neziskové organizace Centrum Paraple.