Emil Filla (1882–1953)

Sklenice a noviny

Technika:olej na dřevě

Datace:1914

Signatura:na rubu

Rozměry:33x23,5 cm

vyvolávací cena:‍9000000

dosažená cena:‍13440000

63. aukce, číslo katalogu 33 

 

 

Jedná se o jedno z nejzávažnějších děl E. Filly, srovnatelné s nejvýznamnějšími pracemi evropského, potažmo světového kubismu ze zásadního období 1. pol. 10. let 20. století. Špičková malba zároveň reprezentuje na nejvyšší úrovni počátky rodícího se syntetického kubismu. Není proto divu, že nosný autorův obraz se účastnil mnohých výstav, byl opakovaně publikován a reprodukován. Jeho studiem se zabývala řada historiků umění a znalců. Zřejmě vůbec poprvé bylo dílo vystaveno na Jubilejní výstavě Emila Filly (SVU Mánes, květen 1932, č.k. 69) a reprodukováno v jeho brněnské monografii (Emil Filla, Brno, 1936, obr. XXVI). Podruhé byl olej vystaven na výstavě věnované holandskému období E. Filly (Oblastní galerie Litoměřice 1967, č.k. 15), v jejímž katalogu byl rovněž otištěn. Obraz byl reprodukován i ve Fillově svazku s edice Prameny (1938, obr. 8), v článku Vlastimila Jiříka Studie k holandskému období Emila Filly (Umění, 1968, ročník XVI, s. 493), v knize Miroslava Lamače Osma Skupina výtvarných umělců 1907-1917 (Odeon, 1988, obr. 376, s. 359) a v katalogu Svět Emila Filly (Praha, 1987, s. 28). Unikátní zátiší bylo navíc publikováno v poslední monografii E. Filly od prof. PhDr. V. Lahody, který o něm píše jako o "...skvělém obraze..." (prof. PhDr. V. Lahoda, Emil Filla, Academia, 2007, s. 192).