Zakladatelem sběratelské tradice byl Ing. Jan Kodl (1855–1903), který v roce 1885 získal kompletní Gamischovu obrazárnu. Byl však nejen sběratelem, ale i mecenášem umění. Finančně podporoval píseckou malířskou rodinu Quastů a na svém nově postaveném pseudorenesančním domě z roku 1892 si nechal provést sgrafitovou výzdobu od mladého Mikoláše Alše. Jan Kodl svou sbírku doplňoval a rozšiřoval především o klasickou krajinářskou tvorbu Haushoferovy školy a nastupující impresivní malbu Mařákových žáků.

 

Úspěšným nástupcem a pokračovatelem rodinné sběratelské tradice byl jeho syn, akademický malíř Ing. arch. Jiří Kodl (1889–1955). Z rodného Písku se přestěhoval do Prahy, kde jako architekt dokončil v roce 1928 stavbu funkcionalistické vily projektované k bydlení, a rovněž jako obrazové galerie pro rodinnou sbírku.

Tento vášnivý sběratel, malíř akvarelista a člen Mánesa získával umělecká díla především od svých kolegů a přátel. Mezi ně patřili zejména Jan Bauch, Vincenc Beneš, Oldřich Blažíček, Josef Čapek, Emil Filla, Otto Gutfreund, Miloslav Holý, František Janoušek, Alfred Justitz, Georg Kars, Rudolf Kremlička, Ludvík Kuba, Otakar Kubín, Jan Lauda, Kamil Lhoták, Otakar Marvánek, František Muzika, Vítězslav Nezval, Josef Sudek, Josef Šíma, Václav Špála, Max Švabinský, František Tichý, Jan Trampota, Jiří Trnka, Jan Zrzavý a řada dalších.

Jiří Kodl podnikal pravidelné výpravy za uměním na podzimní pařížské salony, odkud si občas přivezl přírůstek do sbírky. Mnoho obrazů také získal výměnou či nákupem od jiných sběratelů.

 

V totalitní době se o zachování a rozšiřování rodinné sbírky výrazně zasloužil uznávaný expert na české malířství, třetí z rodinné sběratelské tradice, Pavel Kodl (1934–1994), jenž byl až do své smrti odborný poradce naší galerie.

 

Novodobá historie firmy se začala psát v říjnu 1989, kdy současný vlastník Martin Kodl spolupořádal první, ještě předlistopadovou, aukci na pražském Žofíně. Od té doby prošla společnost řadou změn a úprav spojených s jejím rozvojem až do dnešní podoby. Z aukčních síní vzniklých po revoluci patří k těm s nejdelší historií.

Detailní informace