Dvakrát ročně pořádá Galerie KODL vyhlášené aukční dny ve Velkém sále pražského Žofína. Termíny většinou připadají na poslední neděle v květnu a listopadu. Aukčnímu dni předchází měsíční předaukční výstava, která je zdarma přístupná po celý květen či listopad široké veřejnosti, a to přímo v sídle galerie na Národní třídě. 

 

Kompletní výtěžek z dražby prvních deseti položek je vždy předán na účet obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple nebo neziskové organizace Paměť národa.

 

Níže naleznete stručný popis toho, jak se zúčastnit aukce. Podrobnější pravidla aukce definuje aukční vyhláška, která je součástí každého aukčního katalogu.

 

Jak dražit?

Vstupenkou do sálu je aukční katalog. Platby probíhají kartou. Dražitelům doporučujeme včasnou úpravu platebního limitu, aby nedošlo k zamítnutí platby bankou. Do částky 250 000 Kč je možné platit i hotově.

Zájemci se dostaví na aukci nejpozději 30 minut před zahájením kvůli registraci, při které se prokáží dokladem totožnosti. Dražební číslo se vydává na vratnou kauci 500 Kč.

Jednotlivé položky se draží v pořadí uvedeném v katalogu. Licitátor vždy sdělí, jaké dílo se právě draží a oznámí vyvolávací cenu. Zájemci pak podávají své cenové nabídky. Výše příhozů je k dispozici v zadní části katalogu.

Položka je licitátorem přiklepnuta tomu, kdo nabídl nejvyšší cenu. Ke kladívkové ceně se přičítá aukční přirážka ve výši 20 %. Nový majitel má na zaplacení díla časový limit 10 pracovních dnů. Obraz zůstává do doby zaplacení v galerii.

 

Pevný limit / dražba po telefonu:

Zájemci nemusí být na aukci osobně přítomni. Mohou pověřit plnou mocí zástupce galerie nebo jinou osobu. Zájemce si může podat tzv. pevný limit, ve kterém jasně určí do jaké výše chce dané dílo dražit. Tento úkon pak za něj během aukce provede zástupce galerie. Zájemce je informován o svém úspěchu, či neúspěchu v dražbě, a to telefonicky ještě v den aukce.

Dražit je rovněž možné osobně po telefonu prostřednictvím některého ze zástupců galerie. Zástupce galerie se spojí se zájemcem během aukce a zprostředkovává mu dění na sále. Dle jeho instrukcí za něj dané dílo draží.

Plné moci zájemci odevzdávají osobně nebo je zasílají emailem. Nejpozdější termín odevzdání je do 12 hodin v den, který aukci předchází. Ve výjimečných případech je možné přijímat plné moci i později.

 

Limitní lístek též můžete vyplnit online a to ZDE, vždy po rozkliknutí jednotlivého díla najdete na pravé straně ve vínovém okénku možnost Přidat na limitní lístek. 

 

Plné moci ke stažení:

Pevný limit a telefonický limit

 

Dražba online:

Sálových aukcí Galerie KODL se lze také zúčastnit online prostřednictvím našeho aukčního portálu Artslimit. Registrovat se můžete přímo na webové stránce artslimit.com a nebo osobně v Galerii KODL. Pro více informací pište na info@artslimit.com nebo volejte na tel. číslo: +420 725 182 834.