Dvakrát ročně pořádá Galerie KODL vyhlášené aukční dny ve Velkém sále pražského Žofína. Termíny většinou připadají na poslední neděle v květnu a listopadu. Aukčnímu dni předchází měsíční předaukční výstava, která je zdarma přístupná po celý květen či listopad široké veřejnosti, a to přímo v sídle galerie na Národní třídě. 

 

Kompletní výtěžek z dražby prvních deseti položek je vždy předán na účet obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple nebo neziskové organizace Paměť národa.

 

Níže naleznete stručný popis toho, jak se zúčastnit aukce. Podrobnější pravidla aukce definuje aukční vyhláška, která je součástí každého aukčního katalogu.

 

Jak dražit?

Aukce se koná v paláci Žofín a je přístupná veřejnosti. Vstupenkou je aukční katalog. Některá vybraná díla jsou do sálu převezena. Tato díla je možné zaplatit přímo na místě a ještě ten den si je hned odvést domů. Platby je možné provádět bezhotovostně kartou. Prosíme dražitele, aby nezapomněli včas upravit včas platební limity, které na kartě mají, aby nedošlo k zamítnutí platby bankou. Do částky 250 000 Kč je možné složit hotovost.

Zájemci se dostaví na aukci nejpozději 30 minut před zahájením kvůli registraci. Zájemce o dražbu se musí prokázat dokladem totožnosti. Dražební číslo se vydává na vratnou kauci ve výši 500 Kč.

Jednotlivé položky se draží v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v katalogu. Licitátor vždy oznámí, jaké dílo se právě draží a vyhlásí vyvolávací cenu. Zájemci pak podávají své cenové nabídky. Výše příhozů je k dispozici v zadní části katalogu.

Položka je licitátorem přiklepnuta tomu, kdo nabídl nejvyšší cenu, a ten se tímto okamžikem stává novým majitelem díla a získává právo a povinnost za tuto cenu uzavřít na předmět dražby kupní smlouvu. Nový majitel má na zaplacení díla časový limit 10 dnů. Obraz zůstává do doby zaplacení v galerii.

 

Pevný limit / dražba po telefonu:

Zájemci nemusí být na aukci osobně přítomni. Mohou pověřit plnou mocí zástupce galerie nebo jinou osobu. Zájemce si může podat tzv. pevný limit, ve kterém jasně určí do jaké výše chce dané dílo dražit. Tento úkon pak za něj během aukce provede zástupce galerie. Zájemce je informován o svém úspěchu, či neúspěchu v dražbě, a to telefonicky ještě v den aukce.

Dražit je rovněž možné osobně po telefonu prostřednictvím některého ze zástupců galerie. Zástupce galerie se spojí se zájemcem během aukce a zprostředkovává mu dění na sále. Dle jeho instrukcí za něj dané dílo draží.

Plné moci zájemci odevzdávají osobně nebo je zasílají emailem. Nejpozdější termín odevzdání je do 12 hodin v den, který aukci předchází. Ve výjimečných případech je možné přijímat plné moci i později.

 

Limitní lístek též můžete vyplnit online a to ZDE, vždy po rozkliknutí jednotlivého díla najdete na pravé straně ve vínovém okénku možnost Přidat na limitní lístek. 

 

Plné moci ke stažení:

Pevný limit

Telefonický limit

 

Dražba online:

Sálových aukcí Galerie KODL se lze také zúčastnit online prostřednictvím našeho aukčního portálu Artslimit. Registrovat se můžete přímo na webové stránce artslimit.com a nebo osobně v Galerii KODL. Pro více informací pište na info@artslimit.com nebo volejte na tel. číslo: +420 725 182 834.