Vydražte s námi Váš oblíbený obraz

 

Dvakrát ročně pořádá Galerie KODL vyhlášené aukční dny ve Velkém sále pražského Žofína. Termíny většinou připadají na poslední neděle v květnu a listopadu. Aukčnímu dni předchází měsíční předaukční výstava, která je zdarma přístupná po celý květen či listopad široké veřejnosti, a to přímo v sídle galerie na Národní třídě. 

 

Kompletní výtěžek z dražby prvních deseti položek je vždy předán na účet obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple nebo neziskové organizace Paměť národa.

 

Proč dražit s Galerií KODL?

 

   Vysoká garance prodávaných děl

 

   Více než stoletá rodinná sběratelská tradice

 

   Tisíce děl prodaných za miliardy korun

 

   Snadné dražení online via Artslimit

 

   Široký a rozmanitý výběr uměleckých děl

 

 

 

Možnosti, jak dražit

 

Osobně v sále


Vstupenkou do sálu je aukční katalog. Platby probíhají kartou. Dražitelům doporučujeme včasnou úpravu platebního limitu, aby nedošlo k zamítnutí platby bankou. Do částky 250 000 Kč je možné platit i hotově.

Zájemci se dostaví na aukci nejpozději 30 minut před zahájením kvůli registraci, při které se prokáží dokladem totožnosti. Dražební číslo se vydává na vratnou kauci 500 Kč.

Jednotlivé položky se draží v pořadí uvedeném v katalogu. Licitátor vždy sdělí, jaké dílo se právě draží a oznámí vyvolávací cenu. Zájemci pak podávají své cenové nabídky. Výše příhozů je k dispozici v zadní části katalogu.

Položka je licitátorem přiklepnuta tomu, kdo nabídl nejvyšší cenu. Ke kladívkové ceně se přičítá aukční přirážka ve výši 20 %. Nový majitel má na zaplacení díla časový limit 10 pracovních dnů. Obraz zůstává do doby zaplacení v galerii.

 

 

Pevný limit


Zájemci nemusí být na aukci osobně přítomni. Mohou pověřit plnou mocí zástupce galerie nebo jinou osobu. Zájemce si může podat tzv. pevný limit, ve kterém jasně určí do jaké výše chce dané dílo dražit. Tento úkon pak za něj během aukce provede zástupce galerie. Zájemce je informován o svém úspěchu, či neúspěchu v dražbě, a to telefonicky ještě v den aukce.

Limitní lístek též můžete vyplnit online a to ZDE, vždy po rozkliknutí jednotlivého díla najdete na pravé straně ve vínovém okénku možnost Přidat na limitní lístek.

Plné moci zájemci odevzdávají osobně nebo je zasílají emailem. Nejpozdější termín odevzdání je do 12 hodin v den, který aukci předchází. Ve výjimečných případech je možné přijímat plné moci i později.

 

Plné moci ke stažení:

Pevný limit a telefonický limit

 

 

Dražba po telefonu


Dražit je rovněž možné osobně po telefonu prostřednictvím některého ze zástupců galerie. Zástupce galerie se spojí se zájemcem během aukce a zprostředkovává mu dění na sále. Dle jeho instrukcí za něj dané dílo draží.

 

 

Dražba online


Sálových aukcí Galerie KODL se lze také zúčastnit online prostřednictvím našeho aukčního portálu Artslimit. Registrovat se můžete přímo na webové stránce artslimit.com a nebo osobně v Galerii KODL. Pro více informací pište na info@artslimit.com nebo volejte na tel. číslo: +420 725 182 834.  

 

Podrobnější pravidla aukce definuje aukční vyhláška, která je součástí každého aukčního katalogu.