Galerie KODL přijímá obrazy, kresby, grafiky a plastiky do aukčního i privátního prodeje. Na základě odborného posouzení nabízených uměleckých děl je možné se osobně domluvit na nejvhodnějším způsobu a podmínkách prodeje.

 

Jak nabídnout umělecké dílo?

Prvním krokem je kontaktování odborníků v naší aukční síni emailem:

Konzultace o nabízeném uměleckém díle je bezplatná.

Obsah emailu:

Abychom mohli na váš email co nejlépe reagovat, měl by obsahovat:

 • kvalitní fotografie nabízeného uměleckého díla (přední a zadní strana, detail signatury)
 • stručný popis (autor, technika, rozměry, atd.)
 • informace o způsobu nabytí díla (dědictví, koupě, atd.)
 • případné odborné expertizy, restaurátorské zprávy, či jiná další dokumentace
 • kontaktní údaje na vás (telefon, email)

Vaše dílo bude na základě těchto údajů odborně posouzeno a bude vám navržen další postup. V případě vzájemné dohody o zařazení díla do prodeje v naší galerii, následuje osobní schůzka, při které budou sjednány veškeré smluvní náležitosti.

 

Osobní schůzka:

Osobní schůzka se zpravidla koná po předcházející domluvě v konkrétně sjednaný čas, a to v prostorách Galerie KODL za přítomnosti PhDr. Martina Kodla. Na schůzku přinesete své dílo fyzicky, a to je následně znovu pečlivě zkoumáno a posouzeno. 

Smlouva:

Při jednání je určena vyvolávací cena díla a smluvní podmínky. Smluveno je rovněž i případné restaurování, rámování, či zhotovení odborných expertiz k obrazu. Všechny tyto služby zajišťuje galerie prostřednictvím renomovaných a léty ověřených odborníků.

Dochází k podpisu smlouvy, ve které je uvedena vyvolávací cena, podmínky před a po uskutečnění aukce. Také to, kdy obdržíte peníze utržené v prodeji, podmínky vrácení díla, pojištění atd. V případě, že se předmět neprodá, vrátíme vám jej zpět, anebo může být po předešlé dohodě zařazen do komisního prodeje s nově stanovenou cenou.

Další postup:

Dílo je po podpisu smlouvy přijato do galerie. Dochází ke všem náležitostem nezbytným pro zařazení do aukce:

 • pořízení fotografie v tiskové kvalitě
 • popis do aukčního katalogu
 • propagace díla
 • další sjednané služby (jako je restaurování, rámování, odborné expertizy, apod.)

Všechny tyto procesy jsou časově velice náročné, a proto je vždy vhodné kontaktovat galerii co nejdříve před termínem požadované aukce, aby mohly být veškeré práce řádně zajištěny a díla stoprocentně do aukce připravena. 

 • Ideální doba pro příjem děl do jarní aukce je prosinec-březen.
 • Ideální doba pro příjem děl do podzimní aukce je červen-září.

Aukce:

Majiteli díla je zaslán na adresu uvedenou ve smlouvě aukční katalog, a to přibližně dva týdny před datem aukce. Zhruba měsíc před aukcí je katalog v elektronické podobě volně ke stažení na webových stránkách galerie. Všichni majitelé jsou na aukci srdečně zváni.

O výsledku aukce jsou majitelé spravováni ihned po jejím skončení na základě telefonátu z naší strany. Výsledková listina je umístěna na webové stránky galerie nejpozději druhý den po aukci. Peníze jsou vyplaceny ihned po uhrazení novým majitelem, který má na zaplacení lhůtu 10 dnů. Původní majitel tedy částku obdrží v rozmezí jednoho, v krajním případě až tří týdnů od data konání aukce.