Centrum Paraple

 

Již dvanáctkrát byla na aukcích Galerie KODL dražena díla současných výtvarníků ve prospěch Centra Paraple za celkovou darovanou částku 13 322 000-. Zdeněk Svěrák, jeho zakladatel a společně s Janem Kačerem patron Aukce pro Paraple, považuje spojení Centra Paraple s Galerií KODL a výtvarníky za šťastný krok: „Prodej uměleckých děl znamená pro Paraple velkou finanční pomoc. Stejný význam má rozhodnutí galerie a výtvarníků pomáhat. To je dobrá zpráva nejen pro Paraple.“ Galerie spatřuje v této dlouhodobé spolupráci nejen možnost pomáhat lidem s hendikepem a současně touto formou představovat širší veřejnosti české současné umění.

Centrum Paraple je poradenské a rehabilitační zařízení, které pomáhá lidem s poškozením míchy a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál.

 

 

Více na www.aukceproparaple.cz