Pokračovat k obsahu
Gabriel Cornelius Max (1840–1915) U hadačky

olej na plátně
1887
vlevo dole
126 × 98 cm
rám

Vyvolávací cena500 000 Kč Kladívková cena600 000 Kč
84. aukce, číslo katalogu 113 Výtvarně i  obsahově velmi přitažlivá práce česko-německého malíře, talentovaného studenta pražské, vídeňské a  mnichovské Akademie, spadá do specifického okruhu autorových děl zabývajících se okultismem, mysticismem, spiritismem,  telekinetikou a  jevy mimo běžně  viděný svět.  Tato poloha mu už za jeho života přinesla od některých kruhů nepochopení  a  odmítnutí.  Na  druhé  straně  však  zároveň  zvyšovala  jeho prestiž  a  oblíbenost na tehdejším  trhu s  uměním. Max, podobně jako řada dalších osobností té doby, byl přesvědčen, že je člověk vzhledem k  vyššímu evolučnímu stupni schopen nejen komunikovat s  duchy, jak dokazují pokusy o  přenos myšlenek např. pomocí média Liny Matzingerové v  jeho ateliéru, ale i  vidět do budoucna. Touto schopností jsou podle samotného autora schopny disponovat speciálně obdařená média, jako jsou kartářky, věštkyně a  v  neposlední řadě hadačky. Právě taková hadačka je zachycena na představovaném obraze, jenž spadá svým námětem do speciálního sociálního a  psychologického žánru. Vyobrazena je zde dáma z  vyšší společnosti (nesjpíše Ernestina Harlanderová, jejíž portrét o  dva roky později Max taktéž vytvořil a  již si také roku 1893 vzal za ženu), které chudá stařena předpovídá budoucnost z  napřažené paže. Zajímavými momenty jsou dále nejen kočka vynořující se ze stínu jako obecný atribut čarodějnictví, ale i  rozvinutý svitek s  tajnými runami, jenž přímo odkazuje k  Maxovu tajnému obrazovému písmu, kterým psal šifrované dopisy o věcech okultních. Sběratelskou atraktivitu díla potvrzuje jeho publikování a  reprodukování  v  odborné  literatuře  (Filip,  A.  /  Musil,  R., edd.: Gabriel von Max, 1840–1915, Plzeň, Západočeská galerie, 2011, str. 172, obr. 229). Při konzultacích posouzeno prof.  R.  Prahlem,  CSc., a  Mgr.  R.  Musilem. Přiložena odborná expertiza PhDr.  Š.  Leubnerové (cit.:  „[…] Max byl ve své době jedním z  nejpopulárnějších autorů a  mnohá jeho slavná díla byla vydávána jako upomínkové fotografie. Také obraz U  hadačky vyšel  v  Mnichově jako  dobová  reprodukce – Bei der Wahrsagerin, Verlag Photographische Union in München. […]“).
91. aukce Galerie KODL
91. aukce Galerie KODL
91. aukce Galerie KODL
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.