Pokračovat k obsahu
Neznámý nizozemský autor okruh Lucase van Valckenborch (1535–1597) Krajina se zraněným venkovanem / Krajina s přívozem a dřevaři (pendant)

olej na měděné desce
kolem roku 1600
20,5 × 28 cm
rám

Vyvolávací cena240 000 Kč Dosažená cena960 000 Kč
84. aukce, číslo katalogu 223 Zcela výjimečná příležitost setkat se na českém aukčním trhu s dílem odkazujícím k nizozem-ské krajinářské tradici konce 16. století, jejíž součástí jsou například slavná jména Pietera Bruegela, Hanse Bola, Jacoba Grimmera a dal-ších. Patřil mezi ně i všestranný malíř Lucas van Valckenborch, který svou tvorbou a námě-ty ovlivnil řadu generačních souputníků i ná-sledovníků, autora předkládaných krajinných pendantů nevyjímaje. Inspirací pro oba obra-zy kabinetních rozměrů jsou velmi pravděpo-dobně Valckenborchovy práce ze 70. až 90. let 16. století. Blízké jsou mu v celkovém kompo-zičním pojetí krajinného prospektu charak-teristického nízkým kopcovitým terénem při obzoru, podobně jako díky využití narativně početné figurální komponenty plné vzájemné agence, vztahů, pohybu a dynamiky vyzývající k pečlivému čtení konkrétních zobrazených událostí. Svému inspiračnímu vzoru se tato díla blíží nejen v kompozici a práci se stafáží, ale i celkovým malířským pojetím postaveným na minuciózním provedení jednotlivých přírod-ních detailů a snaze vystihnout takřka hmata-telnou atmosféričnost ovzduší. Divácky přitaž-livé je i pozitivní, místy až anekdoticky působící celkové vyznění obou prací. Při konzultacích posouzeno prof. V. Vlnasem, Ph.D. Přiložena od-borná expertiza PhDr. H. Seifertové.
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.