Pokračovat k obsahu
František Muzika (1900–1974) Popelec I

olej na plátně
1944
vpravo dole
42 × 32 cm
rám

Vyvolávací cena900 000 Kč Dosažená cena3 120 000 Kč
84. aukce, číslo katalogu 87 Reprezentativní práce vysoké galerijní kvality představuje sběratelsky vzácné období tvorby Františka Muziky. Ten byl mezi válkami silně ovlivněn francouzským kubismem, který se ale v  jeho podání vždy transformoval do lyricky křehkého ztvárnění tématu. Během války pracoval v  ústraní a  ve své tvorbě se vydal cestou imaginativní malby a  mytologických motivů, jež pro něj znamenaly volnou cestu představivosti a  možnost postihnout skrze metaforu tragiku doby. Tématem, které ho ale zajímalo neustále, bylo ženské torzo. Ladnost tělesných tvarů studoval v  průběhu celé své tvorby a  zpracovával ji ve všech svých výtvarných i  stylových polohách. V  předkládaném obraze  Popelec I  se dotkl komplikované ikonografie postavené na prolínání reálných a  ireálných prvků. Navrátil se tak k  surrealistické tradici  a  Popelcem,  jehož vzniklo v  těchto  letech  několik variant, se naposledy dotkl drastické atmosféry válečných let. Zpola zahalená ženská figura má kořeny v  tvorbě Giorgia de Chirica a  v  Muzikově díle nachází uplatnění skrze transformaci do lyricky křehkého artificiálního torza. Snová uhrančivost nahé reality je zde však nahrazena fantastickou  scénou odehrávající se v  imaginárním prostoru, v  níž umělec využil rozpadající se cihlovou zeď jako symbolu destrukce. Vyrovnal se tak s  ničivými dopady válečného  konfliktu  na  člověka a  v  křehké  malbě  je  přetvořil  do výjevu  plného  smyslnosti. Dílo pochází z  kvalitní sbírky dr.  Jaroslava Freie a  jeho potomků v  Kanadě. Při konzultacích posouzeno prof.  J.  Zeminou a  PhDr.  R.  Michalovou,  Ph.D.  Přiložena odborná expertiza PhDr.  K.  Srpa (cit.:  „[…] Muzika dal obrazu název Popelec. Zřejmě jím odkazoval na věty pronášené knězem při zahájení půstu, obsažené v  Českém misálu: Pamatuj, že jsi prach a  v  prach  se  navrátíš.  Díky  nim  lze  vnímat  celý  smysl  obrazu, jenž se týká marnosti, soustředěné zejména ve smyslovém poznání, a  tesknoty, vyjádřené přechodem z  jednoho stavu do druhého. Obraz Popelec I  byl první z  nepočetné řady stejnojmenných obrazů, jimž se Muzika věnoval v  letech 19441945, jež se zvětšujícím se měřítkem doplňoval ještě o  další motivy. Obraz projevuje silný Muzikův zájem o  torzo tělesné a  architektonické, o  představu zániku a  proměny. […]“).
Aukce Artslimit online 7
Aukce Artslimit online 7
Aukce Artslimit online 7
Výsledky 90. aukce
Výsledky 90. aukce
Výsledky 90. aukce
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.