Pokračovat k obsahu
Jan Preisler (1872–1918) Koupání

olej na plátně
před rokem 1912
34 × 34 cm
rám

Vyvolávací cena600 000 Kč Dosažená cena840 000 Kč
84. aukce, číslo katalogu 219 Představovaná malba Jana Preislera, jednoho z  vedoucích umělců své generace, velmi výstižně reprezentuje po  technické,  námětové  i  koloristní  stránce autorovu  výtvarnou polohu počátku druhého desetiletí. Motivem koupání se tehdy velmi intenzivně zabýval, mnohokrát ho varioval a  hledal tak neúnavně optimální barevné a  skladebné řešení. Podobně, jako je tomu na řadě jeho obrazů z  tohoto období, si i  zde k  vykreslení idylické scény zachycující dvě ženy po koupeli v  jezírku ohraničeném skalami zvolil typické zlatavé tóny. Preisler v  tomto díle přistoupil k  novému a  modernímu chápání tvorby, k  němuž mu mohly být nápomocné i  podnětné diskuze s mladším Bohumilem Kubištou. Představovaný olej je s  největší pravděpodobností studií k  malbě téhož názvu a  námětu nalézající se v  Galerii umění Karlovy Vary (Koupání, 1912, 105  ×  105 cm, inv. č.  O  917). Rozdíl mezi nimi je především ve stupni propracovanosti, kdy kompozice obou zůstává sice v  zásadě nezměněná, ovšem u  karlovarské malby již došlo k  zřetelnému  posunu  od  expresivně-symbolistního  zpracování  s  pevnými  konturami  k  neoklasicistnímu vyznění s  tvary organicky splývajícími do sebe navzájem. I  když je tento  obraz  přípravnou  studií  patřící  do  širokého  okruhu  Koupání,  lze  jej  považovat za uzavřené, samostatné dílo. Prezentováno v  původní Eckově adjustaci. Při konzultacích  posouzeno prof.  J.  Zeminou a  PhDr.  R.  Michalovou,  Ph.D.  Přiložena  odborná expertiza PhDr. K. Srpa.
Aukce Artslimit online 7
Aukce Artslimit online 7
Aukce Artslimit online 7
Výsledky 90. aukce
Výsledky 90. aukce
Výsledky 90. aukce
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.