Pokračovat k obsahu
Antonín Slavíček (1870–1910) Zátiší s měděným nádobím

olej na dřevěné desce
1888-1890
vlevo dole
60 × 46 cm
rám

Vyvolávací cena300 000 Kč Dosažená cena720 000 Kč
85. aukce, číslo katalogu 60 Vzácná, dosud neznámá práce zobrazující ženskou figuru cídící hromadu měděného nádobí zastupuje ranou tvorbu asi nejvýznamnějšího krajináře Mařákovy školy Antonína Slavíčka a svým výtvarným podáním prozrazuje jeho nebývalé umělecké nadání. Již Slavíčkův monografista Jan Tomeš velmi trefně vystihl jeden ze zásadních rysů jeho raného díla, který definoval nejen pro něj samotného, ale obecně i pro „Mařákovce“ jako takové. Byl totiž toho názoru, že „obrazy [Mařákovců] vznikají především z viděného: z reality, přepisované nejprve bez velké schopnosti organizovat látku do obrazového celku“. Toto vyjádření výstižně popisuje představovanou malbu a její celkovou skladebnost. Její podstatou byl stále ještě umělecký názor spočívající v tradici realismu a naturalismu, což byly zdroje, se kterými se Antonín Slavíček, tehdy stále ještě náctiletý umělec, musel zákonitě nejprve vyrovnat. A právě zde se mu to podařilo se ctí a na úrovni jednoho z největších talentů své generace – jedná se o malbu zvládající všechny technické finesy v modelaci objemů pomocí světla i barvy, v dokonalé charakterizaci povrchů a vyloženě hapticky působící matérie zobrazených předmětů. Slavíček zde velmi zajímavě postavil vedle sebe hned dva náročné žánry, komponované zátiší a figuru, jejichž dosud ne zcela dokonalé proporcionální spojení má své kouzlo právě jako důkaz o prvních smělých krocích budoucí hvězdy tuzemského krajinářského nebe. Ve fúzi žánrů vycházející z originálních Mařákových výukových metod, za minulých generacích jen sotva myslitelných, spolu komunikuje „náhodně“ komponované zátiší holandského typu vyvěrající ze strategie měřitelného a uchopitelného v realitě a figurální žánr založený spíše na introspekci do nálady obecného typu pracující ženy. Zde vyvstává jasný důkaz o autorově úspěšné snaze při vytváření určité sumy jeho tehdejších výtvarných i myšlenkových horizontů. Na základě výše řečeného tak lze konstatovat, že se jedná o dílo vysoké galerijní hodnoty, hodné pozornosti nejnáročnějšího sběratele. Prezentováno ve vkusné dobové adjustaci. Při konzultacích posouzeno prof. PhDr. R. Prahlem, CSc., a prof. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa.
Výsledky 90. aukce
Výsledky 90. aukce
Výsledky 90. aukce
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.