Pokračovat k obsahu
Franz Anton Maulbertsch (1724–1796) Alegorie spásy

olej na plátně
1777
69 × 35 cm
rám

Vyvolávací cena800 000 Kč Dosažená cena960 000 Kč
85. aukce, číslo katalogu 186 Na trhu s uměním zcela ojedinělá a silně působivá malba Franze Antona Maulbertsche je dílem jednoho z nejvýznamnějších středoevropských představitelů klasicizujících tendencí pozdního baroka stojícího zároveň na pomezí rokoka a vycházejícího ze studia soudobé benátské, rakouské a nizozemské školy, jenž se v 70. letech 18. století realizoval mj. i ve vídeňském Hofbugu. Malbu na hlavním oltáři ve městě Skalica na Slovensku, s níž představovaná práce přímo souvisí, někteří současní badatelé dokonce považují za jedno z nejkvalitnějších děl této dekády vůbec. Prezentované plátno komorního výškového formátu je s největší pravděpodobností bozzettem vzniklým snad pro potřebu dílenského provozu jako záznam konkrétního kompozičního řešení a možný vzor pro jeho budoucí varianty – samozřejmě také jako přímá předloha pro výjev na hlavním oltáři kostela Archanděla Michaela ve zmiňovaném slovenském městě. V účtech z roku 1778 za obnovu kostela se již dokonce objevuje Maulbertschovo jméno v souvislosti s výplatou 550 zlatých. Zajímavostí je, že se ve sbírkách vídeňské Albertiny nachází i kresba k tomuto oltářnímu obrazu. Známé, dnes bohužel ztracené, je i pozdější ricordo vniklé pravděpodobně též v Maulbertschově dílně. Tím lze vzácně konstruovat výtvarný vývoj od malované skici přes olejové bozzetto až po definitivní provedení a tím sledovat jednotlivé tvůrčí proměny autorových záměrů. Sofistikovaný ikonografický program Alegorie spásy je zde tvořen postavami Archanděla Michaela s helmicí a štítem, mj. patrona kostela a města Skalica, jenž se nachází v ponížené pozici vůči dominující postavě Panny Marie Immaculaty. Jedná se tedy o Pannu Marii s dvanácti hvězdami kolem hlavy, jak se dočítáme ve Zjevení sv. Jana, nad jejíž hlavou se vznáší holubice Ducha svatého – Panna Maria zde navíc zastupuje Ecclesii triumphans. Ta mj. aktualizuje myšlenky definitivní porážky prvotního hříchu i jeho aktuálních projevů na zemi. Trojúhelníkovou kompozici vrchní časti doplňuje skupina dvou andělů a jednoho barokního andělíčka. Druhý putto spojuje na diagonále vrchní výjev se spodním, kde se v barokně vypjaté dramatické pozici svíjí padlí andělé, jejichž muskulatura je zachycena s nebývalou moderností. Scéna je navíc zalitá nadpřirozeným světlem bez konkrétního zdroje, které propojuje celý děj v jeden významový celek. Autenticitu i sběratelskou hodnotu díla potvrzuje jeho nedávné publikování a detailní rozbor uveřejněný v zahraničním odborném periodiku (M. Pučalík: Die Ölskizze einer Allegorie der Erlösung von Franz Anton Maulbertsch in Beziehung zum Altarblatt in Skalica, in: Barockberichte 66, Informationsblätter zur bildenden Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts, Salzburg Museum, 2019, str. 76–81). Při konzultacích posouzeno PhDr. H. Seifertovou. Přiložena odborná expertiza prof. PhDr. V. Vlnase, Ph.D. a Dr. J. Kronbichlera.
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.