Pokračovat k obsahu
František Janoušek (1890–1943) Španělské zdi

olej na plátně
1938
58 × 100 cm
rám

Vyvolávací cena1 600 000 Kč Kladívková cena3 500 000 Kč
86. aukce, číslo katalogu 27 Obsahově velmi silné a vizuálně působivé dílo Španělské zdi reprezentuje pozdní, avšak o to osobitější tvorbu solitéra českého surrealismu Františka Janouška. Závěrečné období umělcovy tvorby je charakteristické velice sugestivním procítěním těžkosti předválečné a válečné epochy, které se do jeho tvorby promítá velice radikální proměnou témat i tvarů. Ačkoliv byl Janoušek „málomluvným, až nenápadným, ale rozhodně přemýšlivým a vždy soustředěným, jak utkvěl v paměti Jaromíru Pečírkovi ze schůzí Mánesa, ve skutečnosti byl velice laskavým a pozorným člověkem, jehož empatie se projevovala i schopností zrcadlit ve svém díle patologické proměny společnosti směřující k násilí a válce. Na rozdíl od děl, která Janoušek představil na legendární výstavě českého surrealismu Poesie 1932 a která představovala optimisticky životadárné a bující organismy složené ze vzájemně se proplétajících, plazících a létajících symbolů antropomorfního i přírodního světa, jsou obrazy vytvořené kolem roku 1938 temné, až drásavě mučivé, podléhající ničivým a neovlivnitelným silám zla. Španělské zdi jsou nejen pokračováním Janouškova zájmu o občanský konflikt odehrávající se na Pyrenejském poloostrově, který může být prezentován už dílem Španělsko z roku 1936, ale především i důkazem jeho citlivého rozpoznání vzrůstající tísně české situace 30. let. Figurální scéna působí zbědovaně, až mordýřsky. Spletité biomorfní tvary představující figury vypadají nemocně a bolestivě a jejich morfologie působí reverzně. Ikonograficky se tak plátno přibližuje dílu Večerní máj z roku 1936, které působí podobně bezmocně vůči zvůli násilnického uchvatitele. Absolutně pohlcující scéna je navíc podpořena výmluvnou disharmonickou barevností, stavící proti sobě valéry tělových barev a bezútěšné zelené šedi. Právě v tomto obraze Janoušek dosáhl syntetického přednesu, který je jednak plasticky působivý, avšak rovněž malířsky uvolněný. Představuje tak sloučení dvou Janouškových předchozích poloh – výrazové plasticity a psychologicko-extatického malířského přednesu. O mimořádnosti a sběratelské exkluzivitě tohoto díla v rámci Janouškovy vrcholné a zároveň závěrečné fáze tvorby svědčí i fakt, že bylo několikrát skloňováno ve významných publikacích věnovaných nejen tomuto autorovi, ale i celému období. Mimo jiné lze uvést příklad článku Františka Šmejkala: Umění protestu. Česká avantgarda v době španělské občanské války (Umění XXVI, 1978, č. 3, str. 263-276). Několikrát se o tomto obraze zmiňuje i Jindřich Chalupecký v autorově monografii z roku 1991 vydané nakladatelstvím Odeon, kde byly Španělské zdi i barevně reprodukovány (obr. č. 116). O jeho významnosti mluví i mnohonásobné vystavování a reprodukování ve výstavních katalozích: František Janoušek, SVU Mánes, Praha, prosinec 1947 (kat. č. 76); La peinture moderne Tchécoslovaque, Antverpy, Brusel, Lutych, 1948 (kat. č. 21); Imaginativní malířství, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (kat. č. 23), výstava se konala v roce 1965 v pražském Uměleckoprůmyslovém museu; Arte a Resistenza in Europa, Bologna, 1965 (v katalogu je pouze seznam vystavujících); František Janoušek, 1965, zámek Nelahozeves, Středočeská galerie v Praze (kat. č. 110); byl zastoupen i v repríze této výstavy v Praze, konané v Mánesu v roce 1966 (č. k. 45); František Janoušek, Opere Scelte 1933–1942, Galleria Schwarz, Milán, 1969 (kat. č. 11), v katalogu k této výstavě byl rovněž reprodukován; dále byl obraz na výstavách: František Janoušek, Dům umění města Brna, 21. 5. – 30. 6. 1985 (kat. č. 67); Česká avantgarda Španělsku, Malá pevnost, Památník Terezín, červen–srpen 1987 (kat. č. 21), v katalogu této výstavy byl rovněž reprodukován; naposledy se ocitl na výstavě František Janoušek, výstavní síň Mánes (19. 11. 1991 – 1. 1. 1992, kat. č. 85). Dílo pochází z autorovy pozůstalosti a bude zařazeno do chystaného soupisu díla v připravované monografii PhDr. J. Vykoukala. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. J. Machalickým. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „Obraz, pocházející ze závěrečného období Františka Janouška, ve kterém vrcholila jeho představivost z poloviny třicátých let. Naplno rozvádí jeho biomorfní, nesmírně originální surrealistické tvarosloví, jež dokáže vyjádřit spletitý děj plný narážek, obsahující řadu symbolů a alegorických námětů. Jde o rozvrstvenou mnohafigurální scénu, v níž svým způsobem Janoušek reagoval na složitou dobovou situaci, ke které se svými obrazy – zejména napjatému dění ve Španělsku – průběžně jako malíř i jako člověk vyjadřoval. “). 
91. aukce Galerie KODL
91. aukce Galerie KODL
91. aukce Galerie KODL
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.