Pokračovat k obsahu
Jaroslav Serpan
Tchilingarouchtchina IV

olej na plátně
1947
vlevo dole
72 × 92 cm
rám

Vyvolávací cena400 000 Kč Kladívková cena400 000 Kč
88. aukce, číslo katalogu 33 Tento fantaskní olej výborně reprezentuje rané období tvorby v zahraničí velice ceněného výtvarníka, básníka a kritika s  českými kořeny, který podstatnou část svého života prožil ve Francii, kde se proslavil mimo jiné jako člen slavné surrealistické skupiny shromážděné kolem André Bretona, díky níž se později začlenil do proudu mezinárodního informelu. Bezprostřední účinek svých děl Serpan v poválečném období zakládá na organických formách zasazených do neurčitého prostoru, balancujících na pomezí abstraktního a konkrétního světa. Těmto pracím věnuje celý cyklus, který pojmenovává Gynandrologie, přičemž hlavní inspirací se mu stal starořecký mýtus o androgynovi, bájné bytosti oplývající značnými schopnostmi i silou, která ohrožovala i samotného Dia, jenž proto rozdělil původní oboupohlavní stvoření na dvě poloviny a odsoudil je k vzájemnému hledání a míjení. V rámci Serpanova uvažování zahrnuje toto téma odkazy na obnovu světa, která souvisela s  bezprostřední situací po druhé světové válce. Názvům svých děl autor rovněž vymýšlel novotvary, které vypovídají o  tom, že se nehodlal omezit pouze na médium malby, ale i slovo pro něj neslo svůj nezastupitelný význam. Tchilingarouchtchina IV je vizuálně působivé plátno demonstrující bohatou představivost, sugestivní procítění a smysl pro vyjádření hlubokých vizí tohoto solitéra. Serpan v  rozvrstvené scéně plné bujících organismů složených ze vzájemně se proplétajících, plazících a létajících symbolů naplno rozvádí své biomorfní, nesmírně originální surrealistické tvarosloví, kterým vyjadřuje spletitý děj plný narážek obsahující řadu alegorických námětů. Pohlcující kompozice je navíc podpořena výmluvnou barevností, celkově přispívající k  syntetickému, až psychologicko-extatickému malířskému přednesu, jenž je jednak plasticky působivý a  jednak obsahově uvolněný. Dílo pochází z významné zahraniční sbírky a je prezentováno ve vkusné adjustaci. Při konzultacích posouzeno PhDr.  J.  Machalickým a  prof.  J.  Zeminou. Přiložena odborná expertiza Mgr.  J.  Šosové, autorky Serpanovy výstavy (Jaroslav Serpan / Mezi uměním a vědou, Museum Kampa, Praha, 19. 2. – 12. 4. 2015).
91. aukce Galerie KODL
91. aukce Galerie KODL
91. aukce Galerie KODL
Výsledky 90. aukce
Výsledky 90. aukce
Výsledky 90. aukce
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.