Pokračovat k obsahu
Josef Šíma (1891–1971) Krajina

komb. tech. (akvarel, tuš) na papíře
1932
vpravo dole
52 × 67 cm
rám, sklo, pasparta

Vyvolávací cena200 000 Kč Dosažená cena960 000 Kč
88. aukce, číslo katalogu 61 Lyrická, koloristicky a kompozičně naprosto nezaměnitelná autorova abstrakce pochází z výtečného výtvarného období, které se vyznačovalo nejen tvůrčím vzepětím aktivit skupiny Le Grand Jeu, jíž byl Šíma členem, ale i dobou, ve které vytvořil celou řadu kreseb a obrazů, v nichž na základě hlubokého smyslového prožitku dospěl ke znázornění přírody, již transformoval do jakési nehmotné snové imaginace. Na počátku třicátých let Šíma rozvíjel tyto „utržené“ krajiny volně plující prostorem a přiklonil se k technice kresby jako k médiu, jež dokáže postihnout zamýšlenou spontánnost i lehkou improvizaci a zároveň dovoluje naplno postihnout jeho typickou malířskou citlivost. nPředložený obraz odráží všechny zmíněné aspekty včetně zkoumání hmoty, jež v jeho díle, podobně jako v dobovém bádání, ztratila svoji konzistenci a stala se pouhou všudypřítomnou energií. Divák se tak střetává se surreálním vyobrazením, které vyniká zejména svým prostorovým členěním, vybudovaným ve spodní části třemi protínajícími se plochými krami, nad nimiž harmonicky levitují dva trojúhelníkové útvary, svědčícím o Šímově mimořádné snaze po vyjádření celku světa v jeho kosmické jednotě i jeho přístupu k realitě, zbavené vší popisnosti a zredukované na několik základních znaků. Práce pochází z kvalitní moravské prvorepublikové sbírky. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] V evropském kontextu byl Šíma výjimečný autor, jeden z mála českých malířů, který dokázal plně rozvinout svoji vizi světa. Kresba má vysoké tvarové i obsahové hodnoty, patří k autorovým nejzdařilejším. […]“).
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.