Pokračovat k obsahu
Joža Uprka (1861–1940) Nevěsta z Kunovic

olej na plátně
1917
vpravo dole
48 × 166 cm
rám

Vyvolávací cena500 000 Kč Kladívková cena900 000 Kč
89. aukce, číslo katalogu 186 Uprka se zde opět představuje jako umělec neoddělitelně spjatý s folklorem a venkovem, jako malíř fascinovaný národopisem a  tradičním životem na vesnici obecně. Energicky a moderně nastaveným fokusem, prozrazujícím vliv fotografického média, tu pracuje v typickém rukopisném podání, které dynamicky využívá širokých tahů štětce a  s  chutí také pracuje s  přehnanou světelnou expozicí. S historií tohoto plátna se v prvé řadě pojí příběh týkající se původního majitele obrazu. Na rubové straně slepého rámu se totiž dochovalo razítko Strojních závodů cihlářských Josefa Abrháma z  Kunovic (dědečka herce Josefa Abrháma), v  jehož majetku se dílo nacházelo, což dokazují i archivní dokumenty vztahující se k tomuto plátnu. Zmíněný továrník sehrál v životě Joži Uprky důležitou roli, a to především v období první světové války – podporoval ho tehdy mj. i tím, že mu prý jednou dokonce poslal celý vagon mouky, deklarovaný jako vagon sádry. Uprka se mu za to na oplátku odměňoval obrazy z cyklů Kožuchy a Šatky a šátky, do nichž Kunovická nevěsta taktéž patří. Zásadním momentem obrazu potvrzujícím jeho autenticitu je i krajinný rámec, do kterého je postava zasazena. Jedná se o pohled z Hroznové Lhoty, dokonce přímo z terasy Uprkova domu, směrem k Veselí nad Moravou, s dominantou hradu Buchlov v zadním plánu. Známé je dokonce i jméno dívky, která stála Uprkovi pro Kunovickou nevěstu modelem. Jmenovala se Anna Vaňurová a pocházela z Brna. Mezi archivními dokumenty se dokonce dochovala její fotografie, sloužící pravděpodobně jako přípravná studie ke zhotovení samotné malby. Představované plátno je zároveň jednou ze tří známých prací, ve kterých se Uprka zpodobením Kunovické nevěsty zabýval. První z  nich byla již velmi záhy použita i  na pohlednici a publikována byla v albu Vázání šátků (J. Uprka / F. Kretz: Vázání šátků, Díl 1., Kroměříž 1921, obr. str. 48). Druhá, podobného charakteru, je reprodukována v  publikaci sestavené u příležitosti pátého výročí Uprkovy smrti (J. Obrovský / Š. Jež: Joža Uprka – k pátému výročí umělcovy smrti, Praha 1944, obr. str. 87, obr. č. 75) – tyto varianty se oproti naší „panoramatické“ verzi zaměřují na postavu samu, s důrazem na bohatý květinový rámec, do kterého dívka a její pestrý kroj organicky vrůstají. Nejen na základě výše uvedeného, ale i kvůli vzácnému výskytu takto reprezentativních autorových prací na trhu s uměním lze toto plátno označit za výjimečnou sběratelskou příležitost. Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a MgA. J. Benedíkem. Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.
91. aukce Galerie KODL
91. aukce Galerie KODL
91. aukce Galerie KODL
Výsledky 90. aukce
Výsledky 90. aukce
Výsledky 90. aukce
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.