Pokračovat k obsahu
Toyen (1902–1980) Puis, Plus Tard

komb. tech. (olej a písek) na plátně
1950
vpravo dole
42 × 127 cm
rám

Vyvolávací cena15 000 000 Kč Dosažená cena37 440 000 Kč

Poeticky laděné pláno mimořádných galerijních a  sběratelských kvalit Puis, plus tard (Potom, později) pochází z poválečné etapy tvorby Toyen, tedy z období, kdy se již natrvalo usídlila v Paříži, a zapojila se do činnosti surrealistické skupiny po boku Andrého Bretona, Jindřicha Heislera a Benjamina Péreta. První její významnější pařížskou práci představuje rozsáhlý cyklus kreseb nazvaný Ani křídla, ani kameny: křídla a kameny, který odráží zájem pařížské surrealistické skupiny o alchymii. Samotný název ostatně odkazuje k bájnému „kameni mudrců“, jenž je v pasáži z Liber Morieni, která je citována ve spise Le Désir désiré (ou Thresor de Philosophie), připisovaném Nikolasi Flamelovi, popsán jako „kámen nekámen, jenž je živý a má schopnost tvořit a plodit. Tento kámen je pták a není ani kámen ani pták.“ Pro další tvorbu této výrazné osobnosti moderního umění měl cyklus zcela zásadní význam. Některé náměty z  něj jí poskytovaly hlavní tematický zdroj pro další práci a navracela se k nim v průběhu padesátých a šedesátých let v  několika samostatných kresbách a  obrazech. Nejinak tomu je i u předloženého oleje Puis, plus tard. Námět, zpodobňující zobáčky propojené ptáky, se nachází na jedné tušové kresbě, která se k tomuto cyklu váže a pochází z roku 1949; publikovanou ji najdeme v autorčině monografii (K. Srp: Toyen, Praha, 2000, str. 205, obr. č. 274). V cyklu Toyen pracuje s  několika pro ni podstatnými formálními přístupy, které se posléze odrážejí i v obrazech. Jsou jimi: časté využívání symetrie, zrcadlení a odrazu. V práci Puis, plus tard se jedná o jakousi formu zrcadlení či osové souměrnosti ptáčků, propojených zářící oranžovočervenou živelnou hmotou. Zajímavostí je i zrcadlení barev. Zelené peří ptáčka umístěného na levé straně obrazu se promítá v barevnosti pozadí, ale i v barvě oka a zobáčku druhého ptáčka, a  stejně je tomu naopak. Zrcadlení tedy probíhá v kontrapozici, jako je tomu v pradávném symbolu čínské filosofie – jin a jang, jež z etymologického hlediska znamenají světlo a tmu a mají symbolizovat rovnoprávnost dvou dichotomických prvků. Jedná se o nesmírně vzácný objev díla této světově významné autorky, které se doposud neobjevilo na žádné z větších novodobých samostatných výstav, a tudíž není ani publikováno v žádné její monografii. Toyen měla řadu sběratelů v  Latinské Americe, kam bylo dílo také původně zakoupeno. Bylo tak vystaveno pouze na samostatné výstavě Toyen v galerii À l’Étoile scellée v Paříži (5.–30. 5. 1953, kat. č. 10) a jedinou jeho reprodukci nalezneme v knize Roberta Benayouna (Erotic du surréalisme, 1978, str. 176, pod názvem Rencontre). Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. J. Machalickým. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] Toyen se podařilo krátce po vycestování do Paříže rozvinout vlastní představivost, která propojovala dvě oblasti: na jedné straně se zajímala o ptáky a ryby a zlomky lidských těl, na druhé o hermetismus, jímž se po válce soustavně zabýval André Breton a několik dalších členů jeho surrealistické skupiny. Pod tímto vlivem vznikla v letech 1950–1951 skupina jedinečných, jakoby do sebe uzavřených hermetických obrazů, které si však uchovávají svou emotivnost a poezii. […]“).

Aukce Artslimit online 7
Aukce Artslimit online 7
Aukce Artslimit online 7
Výsledky 90. aukce
Výsledky 90. aukce
Výsledky 90. aukce
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.