Pokračovat k obsahu
Emil Filla (1882–1953) Zátiší s mandolínou a sklenicí

olej na plátně
1927
vpravo dole
38 × 53 cm
rám

Vyvolávací cena4 500 000 Kč Dosažená cena6 360 000 Kč
89. aukce, číslo katalogu 65 Vysoce kultivovaný obraz, přesně charakterizující neobyčejně ušlechtilý styl Emila Filly i období meziválečné avantgardy, ztělesňuje takzvaného ducha moderního obrazu té doby a zároveň potvrzuje celoživotní zájem tohoto intelektuála o  problematiku zátiší. V  druhé polovině dvacátých let se Filla velice často zabýval kompozicemi s příznačnými kubistickými rekvizitami, klarinetem, mandolínou, případně kytarou, které nepochybně důvěrně znal díky svému švagrovi, hudebnímu skladateli Išovi Krejčímu. Tvar těchto hudebních nástrojů jej silně přitahoval, často mu umožnil i znázornění částí notových papírů či slovních nápisů vztahujících se k hudbě, jako v tomto případě, kdy je na obraze patrný nápis Etude. Použití písma, které Filla využíval v  nejrůznějších typografických úpravách, zdůrazňuje plošnost celého výjevu a dalo by se i říci, že díky tomu plátno nabylo charakteru až jakési devětsilské koláže. Zároveň ho můžeme chápat i jako metaforu a vztáhnout ke smyslu celého znázornění, malířově barevně i  prostorově propojené vizi o syntetickém kubismu. Suverénní dílo vyzařuje nebývalou malířskou jistotou a uvolněností a dokládá, že Filla k  malbě přistoupil s  naprostou rozhodností, s  níž neochvějně sledoval svoji představu, které zcela podřídil znázorňované předměty. Zploštil jejich objem a převedl je do vzájemně se prostupujících vztahů. Obraz tak můžeme číst jako jakýsi klidný harmonický prostor, v němž se věci k sobě navzájem výtvarně vztahují, a jsou stmeleny i pro Fillu nezvykle tlumenou barevností, s převládajícími tóny šedé a pastelových odstínů. Na rubu se nachází autorský přípis „Emil Filla, Zátiší s mandolínou a sklenicí 1927“. Autenticitu ověřila Filla Foundation a obraz bude uveden v soupisu díla, který chystal prof. V. Lahoda,  CSc. Při konzultacích posouzeno PhDr.  R.  Michalovou,  Ph.D., a  Mgr.  T.  Donné. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] Ve středu obrazu se nachází kruh ozvučného otvoru, jenž je centrem pomyslného klidu, otevírající vnitřní prostor silně plasticky vyjádřeného tvaru, který v místech zahnuté hlavy a ladicích kolíků dovedl Filla až na pomezí abstrakce. Obraz zůstával dlouho v soukromé sbírce majitele, jenž jej získal přímo od autora. Lze jej považovat za objev v dosavadním Fillově díle. […]“). 
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.