Pokračovat k obsahu
Josef Liesler (1912–2005) Artisté

olej na plátně
1966–1967
vpravo dole
280 × 100 cm
rám

Vyvolávací cena500 000 Kč Dosažená cena1 080 000 Kč
89. aukce, číslo katalogu 71 Fantaskní olej Artisté představuje na trhu vzácně se vyskytující monumentální ukázku Lieslerovy tvorby druhé poloviny šedesátých let. Tento univerzálně talentovaný umělec, jenž zasáhl do mnoha rozma - nitých výtvarných oborů – od malby přes plakáty, ilustraci, známkovou tvorbu, užitou grafiku, mozai - ku a sgrafito až po textil a plastiku – přísluší k tzv. „válečné generaci“ a jakožto zakládající člen skupiny Sedm v říjnu spolu s dalšími výtvarníky, ale i názo - rově spřízněnými hudebníky a  básníky formuloval program „nového humanismu“. Právě jeho generač - ní sepětí s  umělci, kteří ve své tvorbě pojednávali o existenční krizi a sociální frustraci, se spolu s jeho hlubokým vztahem k divadlu projevilo ve výtvarné inklinaci k fantaskně, až snově laděné, často i kritic - ky-pitoreskní, avšak nikoliv nahodilé tvorbě, která v sobě vždy nesla hluboké poselství. Na začátku šede - sátých let dospěl do nové tvůrčí syntézy. V roce 1960 obdržel cenu II. stupně v  oboru výtvarného umění za protiválečně orientovaný cyklus Navzdory tobě, mé století k 15. výročí zrodu demokratického Česko - slovenska, v němž se velice osobitě (ačkoliv s velkým časovým odstupem) vyrovnával s  traumaty druhé světové války. Právě v období šedesátých let můžeme v jeho tvorbě spatřovat zásadní tvůrčí posun. Ačkoliv si stále ponechává svou specifickou expresivní formu projevu z válečných let, kompozice díla se začala pro - měňovat. Prostor obrazu začal ztrácet na ukotvenosti a častěji se objevovala pro Lieslera typická vznášející se snová kompozice, složená z několika na sobě ne - závislých dějů, dohromady ovšem tvořících předem pevně promyšlený obsah. Toto postupné kompoziční rozvolnění a zfantasknění můžeme pozorovat právě i v předloženém oleji Artisté, v němž se postavy vzná - šejí ve vzduchoprázdném temně modrém prostoru, korunovaném zářícím okrouhlým objektem – snad roztočeným hořícím kruhem. Postavy již nepředsta - vují jednotnou, veristicky podanou hmotu, ale jsou kolážovitě tvořeny různými „součástkami“, často pojednanými jakousi geometrizující abstrakcí, která se v Lieslerově tvorbě projevovala po celá sedmdesá - tá léta dvacátého století. Jedná se o výjimečné dílo, představující tuto umělcovu formální i  koncepční transformaci. Jeho sběratelskou hodnotu navíc zvy - šuje fakt, že se jedná o obraz, jenž byl po celou dobu v držení Lieslerovy rodiny – dílo, jehož si Liesler nato - lik vážil, že jej za svůj život nikdy neprodal. Pochází přímo z ateliéru umělce. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. K. Srpem. Přiložen certifikát autenticity.
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.