Pokračovat k obsahu
Otakar Lebeda (1877–1901) V háji

olej na plátně
1898
33,5 × 43,5 cm
rám

Vyvolávací cena300 000 Kč Dosažená cena516 000 Kč
89. aukce, číslo katalogu 156 Pozoruhodná práce vynikajícího českého krajináře Otakara Lebedy, jednoho z největších talentů Mařákova ateliéru na pražské Akademii, představuje dílo pouze jednadvacetileté, přesto po umělecké stránce již plně vyzrálé osobnosti. Spadá do období těsně následujícího po nejdelším z  jeho tří francouzských pobytů (od poloviny října 1897 do poloviny ledna roku následujícího), kdy se musel vrátit vzhledem k braneckým povinnostem – možnost věnovat se krajině byla ve velkoměstě minimální a  sám Lebeda toužil, aby jeho vojenská služba nebyla situována do Prahy, ale do jiných, pro krajinomalbu vhodnějších míst. Motivicky plně odkazuje k výtvarným projevům některých svých spolužáků, především pak k  plátnům Antonína Slavíčka, případně Antonína Hudečka, který sice přímým žákem Mařákovým nebyl, ale s jeho ateliérem byl v úzkém kontaktu. V  tomto konkrétním případě však Lebeda nepodlehl fascinaci repetitivní dekorativností řady holých jehličnanů, ale s mnohem větším důrazem na realismus konkrétního místa zvolil prostý průhled do vnitřku lesa. Právě v jeho bukových lesích můžeme pozorovat dále se rozvíjející inspiraci francouzským impresionismem, jež je možné chápat jako druhou fázi díla, následující po realismu vycházejícího ze školení u  Julia Mařáka – na první pohled je to zjevné ve volném dynamickém děleném rukopise, místy jakoby hněteném prsty namísto štětce, dále pak v živé barevnosti prostoupené všudypřítomným světlem. Jedná se o intenzivní období v Lebedově výtvarném vývoji, které se téhož roku projevilo i v jeho karlovarských obrazech, do jejichž tematiky i  provedení se asi nejvíce promítla pařížská zkušenost. V červnu roku 1898 se malíř přesunul na Šumavu, kde poblíž Českého Krumlova, na Kleti, pracoval v  bukových lesích. Víme, že zde vytvořil hned několik kompozic, některé byly později dokonce vystaveny na jeho posmrtné výstavě, dnes jsou však nezvěstné. Alespoň z reprodukcí známe obraz s označením V háji, publikovaný ve Zlaté Praze (ročník 28, 1910–1911, č.  41, str. 488) a též v autorově poslední monografii (V. Hulíková: Otakar Lebeda, 1877–1901, Národní galerie v Praze, 2009, obr. str.  128, kat.  č.  138), ke kterému je představovaný obraz nepochybně plenérovou studií. Již dobové recenze přikládaly kompozicím z Kleti velkou váhu. V katalogu posmrtné výstavy z roku 1901 obecně popisuje autor textu K. D. Mráz charakter Lebedových šumavských prací, jenž do velké míry platí i  pro představované plátno: „Delikátní ráz bukových hájů, z jichž půdy pokryté rezavým listím štíhlé šedě zelené kmeny stromů […] ty podány s uměleckou vervou a jistotou v obrazech […], kde pointilistická technika nemálo přispívá k vystižení sujetu.“ Překotný autorův vývoj, členěný v jednotlivých fázích spíše na týdny než na roky, propůjčuje představovanému dílu vysokou umělecko-historickou hodnotu a  neopomenutelné místo v  jeho malířském portfoliu. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza Mgr. P. Kubíka.
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.