Pokračovat k obsahu
František Muzika (1900–1974) Únor 1948

olej na plátně
kolem roku 1948
37 × 31 cm
rám

Vyvolávací cena1 300 000 Kč Dosažená cena2 160 000 Kč
89. aukce, číslo katalogu 167 Vzácné dílo ojedinělé výpovědní hodnoty nám jedinečným způsobem přibližuje křehkost malířského výrazu Františka Muziky, stejně jako jeho citlivé vnímání světa a reakci na zásadní dějinné okamžiky. Válečný čas znamenal pro reprezentanty československé avantgardy z drtivé většiny pouhé přežívání na okraji legální existence, odsunutí do prostoru neoficiálního, zakázaného umění, nicméně mnoho z  nich i nadále udržovalo kontinuitu moderní tvorby za cenu nejrůznějších sankcí a hrozby totálního nasazení. Na počátku války se Muzika uchýlil převážně k  scenáristické tvorbě, která mu nabízela obživu a jistý způsob uměleckého vyžití, a po roce 1946 začal působit jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v  Praze. Rozhodl se ve své malířské tvorbě pokračovat novému režimu navzdory a čelit mu prostřednictvím imaginativního umění. V jeho tvorbě se začala objevovat mytologická témata jako alegorie k absurdní skutečnosti či touha po návratu k hodnotám a příběhům z dávné historie, trvalým a časem upevněným. Předložený, velice emotivní obraz je zajímavý jak po obsahové, tak i  formální stránce. Vymyká se totiž tehdejší poválečné Muzikově tvorbě, neboť spíše navazuje na jeho starší soubory Kalvárií, avšak zároveň jako by hledal přesný slovník pro tehdejší vlastní autorovu uměleckou a lidskou situaci, kdy se nesměl prezentovat a  jeho připravovaná samostatná výstava byla zakázána. Muzika, pohybující se na pomezí alegorického symbolismu a  ovládající surrealistické tvarosloví, vytvořil obraz, jenž shrnoval jeho vlastní pocity nesvobody. Scéna, kterou dle jejího prvního majitele, malířova blízkého přítele profesora Františka Dvořáka, sám Muzika nazval Únor 1948, se odehrává v jakési až chiricovské krajině, rozdělené horizontem na dvě části – okrovou zemi a  blankytně modré nebe. Nachází se zde několik příznačných motivů – zadrátovaná oblaka, tenký protáhlý kříž s Kristovým rouchem a palmové ratolesti –, které dle autora symbolizují to, co Čechy jako národ v dalších desetiletích čekalo. Z  politických důvodů se Muzika tímto intimním obrazem nechtěl prezentovat a  dílo tak nebylo publikováno ani vystaveno, na rubu dokonce chybí signifikantní soupisové číslo. Při konzultacích posouzeno PhDr. R. Michalovou, Ph.D., a prof. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] Platí-li název Únor 1948, jde o obraz krajně osobní, který by v českém moderním malířství díky tomuto svému určení mohl mít důležité postavení i z hlediska kulturně historického. Zde by mohla tkvět i odpověď, proč by jej Muzika nesignoval. Učinil tak nejspíše z bezpečnostních důvodů. […]”). 
Výsledky 90. aukce
Výsledky 90. aukce
Výsledky 90. aukce
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.