Pokračovat k obsahu
Jan Preisler (1872–1918) Koupání

olej na plátně
1912
40,5 × 54 cm
rám, sklo

Vyvolávací cena250 000 Kč Kladívková cena550 000 Kč
89. aukce, číslo katalogu 197 Tato malba Jana Preislera velmi výstižně reprezentuje po námětové, technické i koloristní stránce autorovu výtvarnou polohu po roce 1910. Motivem koupání se tehdy opakovaně a ve více variantách zabýval a hledal jeho optimální barevné a kompoziční řešení. Podobně jako je tomu na řadě jeho dalších obrazů z tohoto období si i zde k vykreslení scény, zachycující tři ženy před nebo po koupeli v jezírku ohraničeném skalami, zvolil kombinaci tlumených tónů a pastelových barev. Preisler i v tomto díle využil nového a  moderního chápání malířského projevu, k  němuž mu mohly být nápomocny mj. podnětné diskuze s  mladším Bohumilem Kubištou. Došel zde k výraznému posunu na cestě od symbolismu z přelomu století k neoklasicistnímu vyznění, inspirovanému představou bájné Arkádie. Tento obraz je s  největší pravděpodobností studií či variantou malby s názvem Koupání II. ze sbírek Národní galerie Praha (inv. č. O 3167), nesoucí tentýž námět, lišící se však především ve stupni propracovanosti, kompozicí dívky vpravo a krajinou, do které jsou dívky vsazeny. Třetí variantu, tentokrát s takřka shodným krajinným rámcem, nalezneme reprodukovanou v autorově monografii, vydané jen krátce po jeho skonu (F. Žákavec: Jan Preisler, Praha, 1921, str. 42). Představovaná malba byla také jedním z východisek Preislerova vrcholného obrazu Koupání (1912), který je dnes uložen ve sbírkách Pražského hradu. Obraz byl vystaven a reprodukován v katalogu Preislerovy samostatné výstavy: Jan Preisler, Národní galerie v Praze, Jízdárna Pražského hradu, Praha 1964 (kat. č. 153). I když tato kompozice patří do zmíněného širšího okruhu s  námětem koupání, lze ji považovat za zcela samostatné a uzavřené dílo. Původní stav a Eckova adjustace. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a prof. R. Prahlem, CSc. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa.
91. aukce Galerie KODL
91. aukce Galerie KODL
91. aukce Galerie KODL
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.