Pokračovat k obsahu

olej na plátně
1921
vlevo dole
49 × 86 cm
rám

Vyvolávací cena40 000 Kč Kladívková cena130 000 Kč
89. aukce, číslo katalogu 218 Dlouhá léta nezvěstné plátno Vojtěcha Sedláčka, malíře, ilustrátora, grafika a také člena Umělecké besedy a sdružení Hollar, vzniklo v  začátcích jeho umělecké kariéry, v  době jeho učitel - ského působení jako asistenta kreslení na reálném gymnáziu v Praze. Sedláček zaujímá mezi řadou malířů, kteří ztvárňovali českou krajinu, výjimečné postavení. Ze svého dětství dobře znal lopotný život na venkově, zvyky, životní radosti a starosti s ním svázané, a jedinečnost jeho tvorby spočívá ve spojení pří - rody s člověkem, viděné v rytmu jeho každodenní práce. Díky tomu dosahují jeho díla neuvěřitelného klidu a harmonie, jak dokládá i předložený Zimní den. Obraz, oproštěný od dramatic - kého napětí a rušivých detailů, přesně odráží Sedláčkův celoži - votní vztah ke skutečnosti. Divák se v něm ocitá před zděným stavením na konci vesnice, z  něhož vedou cesty již pouze do polí, a  také před skromným životem zemědělců, naplněným namáhavou prací, žijících v  souladu neustálého rytmu roku. Hodnotu zvyšuje reprodukování díla v  autorově monografii (F.  Kovárna: Vojtěch Sedláček, Praha 1940, repro. nestr.) pod stejným názvem (Zimní den, olej, a nesprávným vročením do roku 1922) a jeho vystavení na blíže neidentifikované výstavě Umělecké besedy, o čemž svědčí poškozený štítek na rubu plátna. Na zadní straně se rovněž nachází část výjevu s figurálním motivem. Významná prvorepubliková sbírka. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. K. Srpem.
91. aukce Galerie KODL
91. aukce Galerie KODL
91. aukce Galerie KODL
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.