Pokračovat k obsahu
František Janoušek (1890–1943) Krajina s knihou

olej na plátně
1934
vlevo dole
98 × 147 cm
rám

Vyvolávací cena
84. aukce, číslo katalogu 57 Vynikající velkoformátová  práce Františka  Janouška  je vrcholem období jeho dynamického surrealismu, kterou nastoupil v  polovině 30.  let. Zatímco u  většiny českých umělců vliv stylu čerpajícího výtvarné podněty z  lidského podvědomí upevnila  až  výstava  Poesie  32,  Janoušek  se  touto cestou ve svých dílech vydal už na přelomu 20.  a  30.  let. Surrealismus se pro něj stal nejpřirozenějším vyjádřením sebe sama, jeho poznáním i  prožitkem. Uchvacující plátno Krajina  s  knihou  je mementem jeho cesty po Itálii v  roce 1929. Benátky, římské Forum a  Siena se mu  staly zdrojem inspirace po několik dalších let. I  v  tomto velkolepém obraze se zrcadlí prožitky ze země, která dala základ evropské kultuře. Jasné bílé světlo, jež celé plátno prostupuje, objímá jednotlivé kousky Itálie, které v  obraze Janoušek shrnul. Torzální tvary lidství, vzdáleně připomínající deformované fragmenty antických plastik, a  z  vejcovitých tvarů vyrůstající zárodky přírody uvádějí jasně specifikovaný  prostor obrazu. Na pevninu navazuje  malíř vodní hladinou, jež se kdesi před obzorem mění v  kouřící sopku, jejímž průřezem dohlédneme až k  horám v  zadním plánu. Co se může zdát být poslední vzpomínkou na slunnou Itálii, je však také počátkem nové etapy Janouškovy tvorby, ve které se na plátnech zhmotňuje klid a  racionální disciplína. Atmosféra Apeninského poloostrova mu dala dynamiku, jež se během pár let zásadně propsala do jeho malířské práce. Výrazné geometrické linky vyzdvihují vnitřní vztahy a  souvislosti v  obraze, stejně jako navazují na kognitivní disciplíny poznání antické kultury. Nápis „Suarés“  na deskách knihy může odkazovat na knihu Andrého Suarése The Condottieres  Trip to Italy a  v  návaznosti na tohoto průvodce po severní Itálii z  přelomu století znamená symbolické shrnutí všeho, co pro Janouška tato země znamenala a co mu dala. Tento  vynikající  obraz  galerijní  kvality  lze  bez  váhání označit za jedno z  nejvýznamnějších děl Františka Janouška, které se dosud na českém aukčním trhu objevilo. Pochází ze sbírky italského historika umění a  sběratele Artura Schwarze. Bylo vystaveno v  Galerii Schwarz v  Miláně  v  roce  1969  (kat.  č.  6)  a  na  výstavě  Cesta  na  Jih,  kde  je rovněž reprodukováno v  katalogu k  výstavě (Obecní dům Praha, 1999, kat.  č.  104, str. 217). Obraz bude publikován a  zařazen do chystaného soupisu díla v  připravované monografii  PhDr.  J.  Vykoukala.  Při  konzultacích  posouzeno prof.  J.  Zeminou a  PhDr.  J.  Machalickým. Přiložena odborná expertiza PhDr.  K.  Srpa (cit.:  „[…] Na prvý pohled zaujme svou zřetelnou prosvětleností, s  níž autor krátkodobě pracoval, která ještě vylučovala silnou, expresívní barevnost. Obraz shrnuje mnoho motivů, včetně pahorků a  moře v  pozadí, stejně jako obsahuje i  narážku na Vesuv. Důležité je jeho kresebné východisko, jež umožnilo, aby autor pracoval s  proplétajícími se trsy významů, založenými na protichůdném pnutí organického a  geometrického. […]“).
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.