Pokračovat k obsahu
Cyprián Majerník (1909–1945) Hlídka

olej na plátně
1940
vpravo dole
81 × 65 cm
rámováno

Odhad: 6 500 000 Kč8 000 000 Kč
Vyvolávací cena5 000 000 Kč Dosažená cena6 000 000 Kč
Naprosto unikátní a na trhu skutečně raritně se objevující malířská práce Cypriána Majerníka představuje jednoho z nejzajímavějších malířů meziválečné generace. Majerník, původem ze Slovenska, se již během studií na pražské Akademii usadil v Praze, kde následně prožil celý svůj nepříliš dlouhý život. Je s podivem, že dnes stojí spíše mimo povědomí odborné veřejnosti, neboť jak svým přínosem v tvorbě, tak svou lidskostí a silnou osobností výrazně ovlivnil nejen generačně blízké malíře, ale také představitele nastupujícího uměleckého pokolení. Jan Zrzavý na něj vzpomínal: „Za mnoho let svého umělecko-spolkového života, ani mezi umělci vůbec neznal jsem člověka tak ušlechtilého, tak taktního, milého a jemného. Za málokterým z odešlých nesou se vzpomínky tak krásné a naplněné vděčností za to, že jsme měli štěstí ho poznat a okřívat v očisťujícím jeho záření.“ Je tedy patrné, o jak výraznou postavu české kulturní scény se jednalo. V Majerníkově tvorbě se výrazně odrážela tíha předválečného a válečného období. Fašistickou ideologii a nesmyslné násilí válečného konfliktu vnímal s velkou citlivostí a jejich reflexi a kritiku skrze umění chápal jako nutnost a poslání. Jedním z jeho nejčastějších námětů byla postava Dona Quijota, jenž se u Majerníka proměnil ze zasněného hrdiny, marně bojujícího s realitou světa, do postavy, jež se pro malíře stala ve své dobromyslnosti jakýmsi zhmotněním víry. Postava Dona Quijota a zejména symbol jeho pohublého koně se promítly do celé řady autorových maleb i kreseb, ač často obrazy nazýval Uprchlíci, Vystěhovalci či Exulanti, čímž upozorňoval na sociální aspekty soudobé situace. Majerníkova tvorba tak v sobě spojuje vysoce apelativní charakter s ušlechtilým výtvarným projevem, jenž je typický pro Generaci 1909, do které malíř patřil. Štětcový rukopis je rozvolněný a pastózní nánosy barvy tah po tahu vytvářejí tvary postav a zvířat. Vzhledem ke své nemoci toho Majerník nestihl vytvořit příliš, a proto je naprostým unikátem, že máme nyní před sebou navýsost vyspělou a výrazově čistou malbu, jež nezapře jeho výjimečný talent a shrnuje v sobě zásadní principy jeho tvorby. Ze zadní strany plátna je monochromní malba dvojice koní s jezdcem, která zřejmě zůstala nedokončena, přesto ji lze považovat téměř za plnohodnotný obraz. Dílo je černobíle reprodukováno v monografii autora (K. Šourek: Dílo Cypriána Majerníka, Praha 1946, kat. č. 36) a rovněž v monografii vydané na Slovensku roku 1981 (L. Peterajová: Cyprián Majerník, kat. č. 44). Jak dokazuje štítek ze zadní strany slepého rámu, obraz byl v roce 1940 vystaven v Alšově síni Umělecké besedy (Cyprián Majerník: Výstava obrazů, kat. č. 37). Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Ing. M. Hodošem. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Bajcurové, CSc.
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.