Pokračovat k obsahu
Emil Filla (1882–1953) Pohled na Gruž

olej na kartonu
1908
vlevo dole
66 × 50 cm
rámováno, zaskl.

Odhad: 5 000 000 Kč8 000 000 Kč
Vyvolávací cena3 500 000 Kč Kladívková cena8 100 000 Kč
Mimořádná a na trhu ojediněle se vyskytující raná práce Emila Filly Pohled na Gruž představuje rané období autorovy tvorby, kdy se jeho život na krátko, zato však pevně spojil s progresivním uměleckým uskupením Osma, jehož byl dokonce čelním představitelem. Do popředí skupiny ho dostal nejen jeho průbojný charakter, ale jistě i jeho široký intelektuální zájem od umění starých mistrů přes exotické umění a umění starých civilizací až k soudobým nejnovějším poznatkům z oblasti fyziky, optiky a psychologie. O tomto jeho širokém rozptylu zájmů svědčí kromě jiného i jeho deníky, které si vedl mezi léty 1906–1907, z nichž se dozvídáme nejen o Fillově četbě a aktuálních zájmech, ale například i o vlastním pohledu na tvorbu jako takovou. Kolem roku 1907 si poznamenal, že umění „musí býti a má býti vyšší, syntetičtější, polyfonější a i může bráti v počet vedle oka i kvality psychické, mythické, náladové a imaginační.“ Tento důraz na duševno v obraze patrně vychází i z velkého zážitku, který umělcům ze skupiny Osma přinesla výstava severského umělce Edvarda Muncha, která se v Praze odehrála v roce 1905 a která byla pravděpodobně jedním z iniciačních momentů nejen pro založení skupiny, ale i jejího ideového a výtvarného směřování. V roce 1907 se však v Praze projevily mnohem širší kulturně-historické aspekty, které zásadně přispěly k proměně uměleckého smýšlení nastupující umělecké generace. V té době byla Praha středem kulturních a společenských tendencí a vědních oborů, které sem přicházely z Vídně, Mnichova, Berlína nebo Paříže. Právě v tomto velice pestrém a nadnárodním intelektuálním kvasu se intenzivně utvářelo duchovní a ideové založení skupiny Osma, která, ačkoli existovala pouhé dva roky, výrazně ovlivnila další směřování moderního umění u nás. Důraz na nadnárodní uchopení kultury, respektive nutnost nadnárodního češství si Filla odvodil z nietzscheánské četby a náklonnosti k myšlenkám T. G. Masaryka. Myšlenka, že umělec musí prostředí vtisknout svého ducha, svou víru, a tedy i své hodnoty mu splývala s otevřením oken pro české umění do Evropy. Způsob nasycení obrazu psychickým napětím, vlastním duchovnem a hodnotami si osvojil při návštěvě Dubrovníku, kam zavítal se svým přítelem a literátem Josefem Uhrem a kde vznikla řada obrazů zachycujících severozápadní část města – Gruž. Jeden z těchto obrazů je nyní před námi. Působivé uvolnění štětce, zato však pečlivě a s rozmyslem volené barvy nabité psychickou vibrací si podmaňují krajinný výjev s přístavem a kopcem Srđ. Svěží štětcový přednes, v místech lazurní a v místech až drastická erupce barevných ploch prokazují Fillovu bravurnost výtvarného projevu a zároveň přísný intelektuální podklad každého výjevu. Pohled na Gruž představuje nejen unikátní kunsthistorické dílo, ale zároveň unikátní sběratelský kus, na němž lze ilustrovat Fillův nesmírný výtvarný talent a rané intelektuální zájmy, které jej přivedly na cestu „Napoleonova taktu“, jak sám hovoří o svém způsobu uvažování nad světovým uměním a kulturou, kterým si podmanil historii i současnost, a dokázal tak syntetizovat poznané ve vlastní umělecký projev, který je dodnes jedním z nejpozoruhodnějších moderních uměleckých projevů vůbec. Dílo bylo pravděpodobně vystaveno v roce 1908 v Topičově salonu na druhé výstavě skupiny Osma pod názvem Krajina. Obraz je uveden v chystaném autorově soupisu, který původně připravoval prof. PhDr. V. Lahoda, CSc. Při konzultacích posouzeno PhDr. R. Michalovou, Ph.D., a Mgr. T. Donné. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] Filla zřetelně odhmotňoval popředí, aby zhmotňoval pozadí a zatížil jej typickým oblým kopcem, odděleným od moře červenofialovobéžovým pásem, upoutávajícím divákovu pozornost. Obraz je nejen důležitým dílem z počátku Fillova vývoje pro něj osobně, ale lze jej zařadit mezi jedny z nejpřínosnějších obrazů nastupující mladé generace, která ukázala na nové cesty českého malířství, směřujícího do evropského. Jde o mimořádné dílo galerijní hodnoty. […]“).
91. aukce Galerie KODL
91. aukce Galerie KODL
91. aukce Galerie KODL
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.