Pokračovat k obsahu

František Kupka – Člověk a Země

Zahájení výstavy:  12. 10. 2021 10:00  |  Ukončení výstavy:  22. 10. 2021 20:00

Cyklus sto šesti kreseb Františka Kupky vytvořených pro encyklopedii Člověk a Země, vydanou ve Francii v letech 1904–1907, se mimořádně představí od 12. do 22. října v Galerii KODL. Celý soubor bude poté dražen jako jedna položka v 86.aukci Galerie KODL 28. listopadu 2021. "Encyklopedie Člověk a Země prostřednictvím textu, map, různých nákresů, fotografií a v neposlední řadě i Kupkových ilustrací kritickým pohledem shrnuje dějiny lidstva od prehistorie po současnost. Tento soubor, jehož provenience sahá do slavných sbírek Jindřicha Waldese, byl vytvořen jako ilustrace k rozsáhlé šestidílné encyklopedii geografa Élisée Recluse, je předkládán v takřka limitní úplnosti a představuje bezpochyby nejrozsáhlejšía nejucelenější ilustrátorskou práci Františka Kupky z počátku 20. století." František Kupka (1871–1957)Člověk a Země (soubor 106 ilustrací) kombinace technik (tužka, pero, tuš, kvaš) na papíře, 1904–1905/1907.

Vyvolávací cena celého souboru: 25 000 000 Kč; odhadní cena: 30 - 50 000 000 Kč  

Položky výstavy

Élisée Reclus jako demiurg, viněta na konci předmluvy
František Kupka (1871–1957)
Élisée Reclus jako demiurg, viněta na konci předmluvy
Livre premier – Les ancètres (Kniha první – Předkové), záhlaví první knihy
František Kupka (1871–1957)
Livre premier – Les ancètres (Kniha první – Předkové), záhlaví první knihy
Origines (Počátky), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Origines (Počátky), záhlaví kapitoly
Origines (Počátky), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Origines (Počátky), viněta na konci kapitoly
Milieux telluriques (Zemská prostředí), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Milieux telluriques (Zemská prostředí), záhlaví kapitoly
Milieux telluriques (Zemská prostředí), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Milieux telluriques (Zemská prostředí), viněta na konci kapitoly
Travail (Práce), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Travail (Práce), záhlaví kapitoly
Travail (Práce), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Travail (Práce), viněta na konci kapitoly
Peuples attardés (Opožděné národy), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Peuples attardés (Opožděné národy), záhlaví kapitoly
Familles classes peuplades (Rody, třídy, kmeny), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Familles classes peuplades (Rody, třídy, kmeny), záhlaví kapitoly
Divisions et rythme de l´histoire (Epochy a rytmus dějin), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Divisions et rythme de l´histoire (Epochy a rytmus dějin), záhlaví kapitoly
Rythme de l‘histoire – Vague (Rytmus dějin – vlna), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Rythme de l‘histoire – Vague (Rytmus dějin – vlna), viněta na konci kapitoly
Livre deuxième – Histoire ancienne (Kniha druhá – Starověké dějiny), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Livre deuxième – Histoire ancienne (Kniha druhá – Starověké dějiny), záhlaví kapitoly
Iranie (Íránie), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Iranie (Íránie), záhlaví kapitoly
Iranie (Íránie), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Iranie (Íránie), záhlaví kapitoly
Caucasie (Kavkaz), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Caucasie (Kavkaz), záhlaví kapitoly
Caucasie (Kavkaz), Ararat, viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Caucasie (Kavkaz), Ararat, viněta na konci kapitoly
Potamie (Potámie), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Potamie (Potámie), záhlaví kapitoly
Phénicie (Fénicie), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Phénicie (Fénicie), záhlaví kapitoly
Potamie (Potámie), Birs Nimroud, viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Potamie (Potámie), Birs Nimroud, viněta na konci kapitoly
Phénicie (Fénicie), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Phénicie (Fénicie), viněta na konci kapitoly
Palestine (Palestina), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Palestine (Palestina), záhlaví kapitoly
Palestine (Palestina), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Palestine (Palestina), viněta na konci kapitoly
Egypte (Egypt), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Egypte (Egypt), záhlaví kapitoly
Egypte (Egypt), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Egypte (Egypt), viněta na konci kapitoly
Libye, Ethiopie (Libye, Etiopie), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Libye, Ethiopie (Libye, Etiopie), záhlaví kapitoly
Ethiopie (Etiopie), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Ethiopie (Etiopie), viněta na konci kapitoly
Libye, nerealizovaný návrh na závěrečnou ilustraci ke kapitole „Libye“
František Kupka (1871–1957)
Libye, nerealizovaný návrh na závěrečnou ilustraci ke kapitole „Libye“
Grèce (Řecko), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Grèce (Řecko), záhlaví kapitoly
Grèce (Řecko), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Grèce (Řecko), viněta na konci kapitoly
Iles et rivages helléniques (Helénské ostrovy a helénská pobřeží), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Iles et rivages helléniques (Helénské ostrovy a helénská pobřeží), záhlaví kapitoly
Iles et rivages helléniques (Helénské ostrovy a helénská pobřeží), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Iles et rivages helléniques (Helénské ostrovy a helénská pobřeží), viněta na konci kapitoly
Rome (Řím), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Rome (Řím), záhlaví kapitoly
Rome (Řím), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Rome (Řím), viněta na konci kapitoly
Orient Chinois (Čínský východ), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Orient Chinois (Čínský východ), záhlaví kapitoly
Orient Chinois (Čínský východ), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Orient Chinois (Čínský východ), viněta na konci kapitoly
Inde (Indie), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Inde (Indie), záhlaví kapitoly
Inde (Indie), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Inde (Indie), viněta na konci kapitoly
Mondes lointains (Vzdálené světy), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Mondes lointains (Vzdálené světy), záhlaví kapitoly
Mondes lointains (Vzdálené světy), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Mondes lointains (Vzdálené světy), viněta na konci kapitoly
Livre troisième – Histoire moderne (Kniha třetí – Moderní dějiny), záhlaví třetí knihy
František Kupka (1871–1957)
Livre troisième – Histoire moderne (Kniha třetí – Moderní dějiny), záhlaví třetí knihy
Chrétiens (Křesťané), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Chrétiens (Křesťané), záhlaví kapitoly
Chrétiens (Křesťané), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Chrétiens (Křesťané), viněta na konci kapitoly
Barbares (Barbaři), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Barbares (Barbaři), záhlaví kapitoly
Barbares (Barbaři), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Barbares (Barbaři), viněta na konci kapitoly
La Seconde Rome (Druhý Řím), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
La Seconde Rome (Druhý Řím), záhlaví kapitoly
La Seconde Rome (Druhý Řím), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
La Seconde Rome (Druhý Řím), viněta na konci kapitoly
Arabes et Berbères (Arabové a Berbeři), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Arabes et Berbères (Arabové a Berbeři), záhlaví kapitoly
Arabes et Berbères (Arabové a Berbeři), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Arabes et Berbères (Arabové a Berbeři), viněta na konci kapitoly
Carolingiens et Normands (Karlovci a Normani), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Carolingiens et Normands (Karlovci a Normani), záhlaví kapitoly
Carolingiens et Normands (Karlovci a Normani), „Alting“ (Jugement), sur le: Logberg: Islande, viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Carolingiens et Normands (Karlovci a Normani), „Alting“ (Jugement), sur le: Logberg: Islande, viněta na konci kapitoly
Chevaliers et Croisés (Rytíři a křižáci), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Chevaliers et Croisés (Rytíři a křižáci), záhlaví kapitoly
Chevaliers et Croisés (Rytíři a křižáci), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Chevaliers et Croisés (Rytíři a křižáci), viněta na konci kapitoly
Communes (Obce), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Communes (Obce), záhlaví kapitoly
Communes (Obce), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Communes (Obce), záhlaví kapitoly
Communes (Obce), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Communes (Obce), viněta na konci kapitoly
Monarchies (Monarchie), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Monarchies (Monarchie), záhlaví kapitoly
Monarchies (Monarchie), Le supplice de Jean Hüss, viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Monarchies (Monarchie), Le supplice de Jean Hüss, viněta na konci kapitoly
Mongols – Turcs – Tartares et Chinois (Mongolové, Turci, Tataři a Číňané), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Mongols – Turcs – Tartares et Chinois (Mongolové, Turci, Tataři a Číňané), záhlaví kapitoly
Mongols – Turcs – Tartares et Chinois (Mongolové, Turci, Tataři a Číňané), Marco Polo dictant à Rusticiano di Pisa, viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Mongols – Turcs – Tartares et Chinois (Mongolové, Turci, Tataři a Číňané), Marco Polo dictant à Rusticiano di Pisa, viněta na konci kapitoly
Découverte de la Terre (Objevování nových území), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Découverte de la Terre (Objevování nových území), záhlaví kapitoly
Découverte de la Terre (Objevování nových území) – Yucatan, viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Découverte de la Terre (Objevování nových území) – Yucatan, viněta na konci kapitoly
Renaissance (Renesance), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Renaissance (Renesance), záhlaví kapitoly
Renaissance (Renesance), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Renaissance (Renesance), viněta na konci kapitoly
Réforme et Compagnie de Jésus (Reformace a Tovaryšstvo Ježíšovo), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Réforme et Compagnie de Jésus (Reformace a Tovaryšstvo Ježíšovo), záhlaví kapitoly
Réforme et Compagnie de Jésus (Reformace a Tovaryšstvo Ježíšovo), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Réforme et Compagnie de Jésus (Reformace a Tovaryšstvo Ježíšovo), viněta na konci kapitoly
Colonies (Kolonie), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Colonies (Kolonie), viněta na konci kapitoly
Colonies (Kolonie), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Colonies (Kolonie), záhlaví kapitoly
Le Roi Soleil (Král Slunce), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Le Roi Soleil (Král Slunce), záhlaví kapitoly
Le Roi Soleil (Král Slunce), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Le Roi Soleil (Král Slunce), viněta na konci kapitoly
Le XVIIIe siècle (18. století), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Le XVIIIe siècle (18. století), záhlaví kapitoly
Le XVIIIe siècle (18. století), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Le XVIIIe siècle (18. století), viněta na konci kapitoly
La Révolution (Revoluce), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
La Révolution (Revoluce), záhlaví kapitoly
La Révolution (Revoluce), 20 prairial an 2 fête de l‘être suprême, viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
La Révolution (Revoluce), 20 prairial an 2 fête de l‘être suprême, viněta na konci kapitoly
Contre-révolution (Kontrarevoluce), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Contre-révolution (Kontrarevoluce), záhlaví kapitoly
Contre-révolution (Kontrarevoluce), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Contre-révolution (Kontrarevoluce), viněta na konci kapitoly
Les nationalités (Národnosti), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Les nationalités (Národnosti), záhlaví kapitoly
Les nationalités (Národnosti), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Les nationalités (Národnosti), viněta na konci kapitoly
Nègres et Moujiks (Černoši a mužici), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Nègres et Moujiks (Černoši a mužici), záhlaví kapitoly
Nègres et Moujiks (Černoši a mužici) Volostnoj soud, viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Nègres et Moujiks (Černoši a mužici) Volostnoj soud, viněta na konci kapitoly
Internationales (Internacionály), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Internationales (Internacionály), záhlaví kapitoly
Internationales (Internacionály), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Internationales (Internacionály), viněta na konci kapitoly
Livre quatrième – Histoire contemporaine (Kniha čtvrtá – Soudobé dějiny), záhlaví čtvrté knihy
František Kupka (1871–1957)
Livre quatrième – Histoire contemporaine (Kniha čtvrtá – Soudobé dějiny), záhlaví čtvrté knihy
Peuplement de la Terre (Osidlování nových území), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Peuplement de la Terre (Osidlování nových území), záhlaví kapitoly
Peuplement de la Terre (Osidlování nových území), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Peuplement de la Terre (Osidlování nových území), viněta na konci kapitoly
Répartition des Hommes (Rozdělení lidstva), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Répartition des Hommes (Rozdělení lidstva), záhlaví kapitoly
Répartition des Hommes (Rozdělení lidstva), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Répartition des Hommes (Rozdělení lidstva), viněta na konci kapitoly
Latins et Germains (Latinové a Germáni), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Latins et Germains (Latinové a Germáni), záhlaví kapitoly
Latins et Germains (Latinové a Germáni), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Latins et Germains (Latinové a Germáni), viněta na konci kapitoly
Russes et Asiatiques (Rusové a Asiati), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Russes et Asiatiques (Rusové a Asiati), záhlaví kapitoly
Russes et Asiatiques (Rusové a Asiati), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Russes et Asiatiques (Rusové a Asiati), viněta na konci kapitoly
L´Angleterre et son cortège (Anglie a její doprovod), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
L´Angleterre et son cortège (Anglie a její doprovod), záhlaví kapitoly
L´Angleterre et son cortège (Anglie a její doprovod), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
L´Angleterre et son cortège (Anglie a její doprovod), viněta na konci kapitoly
Le Nouveau monde et l´Océanie (Nový svět a Oceánie), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Le Nouveau monde et l´Océanie (Nový svět a Oceánie), záhlaví kapitoly
Le Nouveau monde et l´Océanie (Nový svět a Oceánie), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Le Nouveau monde et l´Océanie (Nový svět a Oceánie), viněta na konci kapitoly
L´État moderne (Moderní stát), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
L´État moderne (Moderní stát), záhlaví kapitoly
L´État moderne (Moderní stát), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
L´État moderne (Moderní stát), viněta na konci kapitoly
La culture et la propriété (Kultura a vlastnictví), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
La culture et la propriété (Kultura a vlastnictví), záhlaví kapitoly
La culture et la propriété (Kultura a vlastnictví), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
La culture et la propriété (Kultura a vlastnictví), viněta na konci kapitoly
L´industrie et le commerce (Průmysl a obchod), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
L´industrie et le commerce (Průmysl a obchod), záhlaví kapitoly
L´industrie et le commerce (Průmysl a obchod), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
L´industrie et le commerce (Průmysl a obchod), viněta na konci kapitoly
La religion et la science (Náboženství a věda), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
La religion et la science (Náboženství a věda), záhlaví kapitoly
La religion et la science (Náboženství a věda), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
La religion et la science (Náboženství a věda), viněta na konci kapitoly
Éducation (Výchova), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Éducation (Výchova), záhlaví kapitoly
Éducation (Výchova), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Éducation (Výchova), viněta na konci kapitoly
Progrès (Pokrok), záhlaví kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Progrès (Pokrok), záhlaví kapitoly
Progrès (Pokrok), viněta na konci kapitoly
František Kupka (1871–1957)
Progrès (Pokrok), viněta na konci kapitoly
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.