5. 5. 2009 Výstava děl Františka Kavána

Nápad vydat monografii Františka Kavána se zrodil již na přelomu 90. let a souvisel s mnoholetým zájmem PhDr. Michaela Zachaře o dílo tohoto autora, jemuž věnoval ještě za dob svých studií na Univerzitě Karlově diplomovou práci.

První vázané publikace se soupisem díla se tento čím dál tím více oblíbený malíř dočkal v roce 2001 a vydala ji Galerie Kodl, která v této souvislosti uspořádala i jeho velice úspěšnou prodejní výstavu. Jak se záhy ukázalo, František Kaván vždy patřil k jednomu z našich nejžádanějších malířů, který se nyní i u sběratelů řadí k nejvyhledávanějším.

Dne 15.4.2009 proběhl křest nové, se svými 217 stranami dosud nejrozsáhlejší, monografie Františka Kavána od PhDr. Michaela Zachaře, která obsahuje přes 170 barevných reprodukcí, množství dosud nikdy nepublikovaných autentických fotografií z Kavánova života  a vyčerpávající soupis díla čítající 1 116 obrazů, jejichž základ tvoří práce z kolekcí převážně soukromých majitelů.

Při příležitosti představení této knihy je od 5. května 2009 otevřena v Galerii Kodl prodejní výstava mistrových prací, která potrvá do 25. srpna 2009. Do expozice se přijímají Kavánovy obrazy po celou dobu trvání výstavy.