15. 6. 2004 Karel Vaca: Obrazy

Na letní období roku 2004 připravila galerie prodejní výstavu obrazů českého malíře, ilustrátora a scénografa Karla Vacy (19191989). Mimo svých scénických výprav je autor znám i řadou divadelních plakátů. Přes značnou šíři svého uměleckého zájmu však za stěžejní považoval právě malířskou tvorbu. Výstavní expozice představila ucelený konvolut maleb tohoto umělce. Od 70. let prakticky nevystavoval, proběhlá prodejní výstava tak byla jedinečnou příležitostí pro všechny milovníky umění k obohacení vlastní sbírky.