18. 5. 2009 Výstava děl Františka Ronovského

Výstava Františka Ronovského představuje především jeho ranou tvorbu, v první řadě jeho kresby a skicy a tvoří tak určitou paralelu k právě probíhající retrospektivě autora v Jízdárně Pražského hradu, k níž Galerie Kodl vydala katalog výstavy. I zde je autorem textů kunsthistorik PhDr. Jiří Urban, přičemž kniha obsahuje přes třicet barevných reprodukcí Ronovského obrazů a stala se tak komornější alternativou k obsáhlé malířově monografii vydané v roce 2007. V Galerii Kodl je možné zhlédnout kromě jiného i několik Ronovského publikovaných prací, přičemž sběratele jistě zaujme skutečnost, že omezený počet mistrových kreseb byl uvolněn k prodeji.