19. 9. 2019 Oldřich Blažíček

19.9. – 11.10. 2019


Podzimní prodejní výstava české malíře Oldřicha Blažíčka je koncipována průřezově. Zastoupena jsou malířova raná i pozdní díla v mnoha tematických polohách. Obrazy jsou často inspirovány autorovými vzpomínkami na dětství, reflektují veškeré malířovy rodinné i cestovatelské aktivity. Na výstavě je možné shlédnout krajiny české i slovenské ve všech ročních dobách. Zachycení její původní podoby v sobě nese značnou dokumentační hodnotu. Zařazena jsou též díla zobrazující chrámové interiéry (Při mši v katedrále sv. Víta nebo Vnitřek Strukievské cerkve v Jasině). Náměty dalších obrazů jsou inspirované každodenním životem – často se skupinou postav, např.: Rybolovy na rybníku Kaňov na Třeboňsku, Výlov Rožmberka, Svačina v polích nebo Neděle v Saldoboši. Portrétní tvorbu reprezentuje malířova Vlastní podobizna s viržinkem. Na výstavě jsou umístěny též fotografie z rodinného archivu autora. K náhledu je i přehled výběru literatury a výstavních katalogů o Blažíčkovi.


Expozici je možné navštívit každý všední den. V rámci výstavy je také připravena série komentovaných prohlídek vždy v úterý a ve čtvrtek od 16:00 v termínech:

 

24. 9. kurátoři Galerie KODL
26. 9. Eliška Havlová
1. 10. kurátoři Galerie KODL
3. 10. Eliška Havlová
8. 10. kurátoři Galerie KODL
10. 10. Eliška Havlová


Výstava je připravena u příležitosti vydání umělcovy souborné monografie se soupisem díla, která vychází ve spolupráci Galerie KODL a Nakladatelství Academia. Autorkami jsou umělcova vnučka PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová a PhDr. Eliška Havlová z Galerie KODL.


Publikace je dostupná na našem e-shopu: https://www.galeriekodl.cz/cz/publikace-e-shop.html