3. 2. 2021 Tento dřevoryt z knihy Hetéry byl za Rakouska konfiskován

Výtvarné umění ve sbírce Viléma Trmala

 

Výstava prodloužena do 26. února 2021

 

Od středy 3. února do pátku 19. února 2021 se v pražské Galerii KODL představí výtvarná díla z majetku významného pražského antikváře a sběratele JUDr. Viléma Trmala. Vzhledem k stávající situaci a vládním opatřením je bohužel galerie pro veřejnost uzavřena. 

 

Široké i odborné veřejnosti se otevírá možnost zhlédnout mozaiku z více než šedesáti obrazů, kreseb, akvarelů, grafik a fotografií, které spoluutvářely Trmalův svět a shodou okolností též dějiny českého výtvarného umění 19. a 20. století.

 

Vilém Trmal (1949–2013) budoval svou sbírku výtvarných děl více méně bezděčně. Bez zjevného záměru a zcela nárazově: ve chvílích, kdy se nezabýval bibliofiliemi nebo tisky Josefa Váchala. Během let tak vznikl obsáhlý soubor prací nejrůznější umělecké úrovně a hodnoty, jejichž svorníkem byla především Trmalova čistá radost z toho kterého plátna či archu papíru.

 

Expozice představuje zhruba třetinu sbírky. Jelikož ji nebylo možné instalovat podle ryze „trmalovských“ pravidel – tedy co druhý třetí den ji na základě nerozluštitelných pohnutek převěšovat, – rozhodli se v galerii její „domácí“ atmosféru přiblížit členěním. Seskupit v rámci prostorových možností jednotlivá díla podle místností, v nichž se nacházela. Co se samotného výběru týče, vybráni jsou ti autoři, ke kterým měl Vilém Trmal nejblíže: Josef Váchal, Bohuslav Reynek, Vladimír Boudník, Jan Konůpek, Jaroslav Panuška, Josef Lada, Julius Mařák, Jan Preisler, Adriana Šimotová, František Gross, Jan Moštěk, Jiří Trnka, František Kupka, František Drtikol …

 

Souběžně s výstavou vychází v nakladatelství Kodudek stejnojmenná kniha Pavla Hájka s více než dvěma sty reprodukcemi, která představuje sbírku v její úplnosti. Knihu je možné si objednat v našem e-shopu.

 

Výstava se koná pod záštitou Trmalova dlouholetého přítele Martina Kodla.