1. 7. 2008 František Ronovský: Obrazy a kresby

Dne 30. 6. byla slavnostně zahájena rozsáhlá retrospektivní výstava akademického malíře Františka Ronovského (1929-2006). Při této příležitosti proběhl i křest a oficiální představení jeho zatím nejobsáhlejší monografie od kolektivu autorů, mezi nimiž jsou významní čeští kunsthistorici: PhDr. Jan Baleka, prof. Jiří Šetlík, PhDr. Jiří Mašín a PhDr. Jan Kříž. Pod celkovou koncepcí knihy je podepsán Jiří Urban, který vytvořil hlavní studii o Ronovském a jeho umělecké tvorbě. Tato třísetstránková publikace s anglickým překladem byla vydána v roce 2007 nakladatelstvím Jakura za podpory firmy Zentiva a je k dostání v Galerii Kodl.

Výstavní expozici na proběhlé vernisáži uvedlo hned několik významných osobností a kurátorů. Doc. Jan Kačer , prof. PhDr. Jaromír Zemina a PhDr. Michael Zachař potvrdili ve svých proslovech, že se jedná o nejucelenější představení díla tohoto významného českého umělce vůbec. Galeristovi PhDr. Martinu Kodlovi se podařilo soustředit v galerii bezmála 100 obrazů a kreseb, jež tvoří skutečně mimořádně kvalitní průřez Ronovského tvorbou od hledání uměleckého výrazu v letech šedesátých až po nejvyzrálejší monumentální triptychy z konce života. Výstava nepostrádala svoji specifickou dynamiku, v průběhu konání byla navíc postupně obměňována.

Malíř, pro kterého se figurální tématika stala alfou a omegou, si pro svou ranou tvorbu vybral dnes již téměř zapomenutou techniku enkaustiky, kterou se také zapsal do povědomí výtvarné scény. Nacházel motivy při svých četných zahraničních cestách do Francie či Španělska, ale především absorboval podněty osobností italské renesance, jakými byl Piero della Francesca či Luca Signorelli. Své obrazy pojímal jako prostor pro vyjádření nejen jednotlivých individuálních osudů, ale zároveň je chápal i jako příležitost postihnout aspekty lidského údělu v té nejobecnější rovině.

Pro milovníky umění a sběratele bude jistě zvláště zajímavou skutečností, že přibližně čtvrtina vystavených prací je historicky poprvé prodejná.

 

Samostatné výstavy (výběr):

1959 František Ronovský - Obrazy, Galerie Václava Špály, Praha; 1967 František Ronovský - Obrazy, Nová síň, Praha; 1971 František Ronovský. Obrazy a kresby z let 1964-70, Moravská galerie v Brně, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Olomouci, Východočeská galerie výtvarného umění v Pardubicích; 1974 František Ronovský - Kresby, Kabinet grafiky, Olomouc; 1977 František Ronovský. Obrazy z let 1970-77. Galerie výtvarného umění v Karlových Varech, Galerie výtvarného umění v Chebu; 1980 František Ronovský. Obrazy z posledních let, Nová síň, Praha; 1981 Kresby Františka Ronovského, Východočeská galerie výtvarného umění v Pardubicích; 1982 František Ronovský: O člověku. Kresby a kvaše z let 1960-80, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha; 1985 František Ronovský - Obrazy a kresby, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích; 1986 František Ronovský - Obrazy a kresby z let 1970-86, Mirbachov palác, Bratislava, Galerie hlavního města Prahy; 1994 František Ronovský - Obrazy, Galerie moderního umění v Hradci Králové; 1995 František Ronovský - Obrazy a kresby, Dům umění města Brna; 2004 František Ronovský. Cesty k monumentalitě, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech, Galerie umění, Karlovy Vary

Skupinové výstavy (výběr):

1958 Město očima soudobých malířů. Galerie ČFVU, Praha; 1959 IV. přehlídka československého výtvarného umění. SČSVU, Jízdárna Pražského hradu, Mánes; 1960 Soudobé české malířství. Krajská galerie v Ostravě; 1961 III. bienále mladých. Musée d´art moderne de la ville de Paris, Francie; Etapa. Galerie V. Špály, Dům umělců, Hradec Králové; 1965 bienále v San Marinu; 1966 Aktuální tendence českého umění. SČSVU Čs. sekce AICA, Praha; 1967 Obraz 67. Celostátní přehlídka současné malířské tvorby, Moravská galerie v Brně; 1968 Československá expozice, XXXIV. bienále v Benátkách, Itálie; 1969 Padesát let československého malířství 1918-68. NG v Praze, SNG v Bratislavě; Obraz 69. Celostátní přehlídka současné malířské tvorby. Moravská galerie v Brně; Československá expozice, X. bienále v Sao Paulu, Brazílie; Nová figurace, Výstavní síň, Mánes, Praha; 1979 Česká portrétní malba XX. století. Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu; 1990 Člověk v obraze, Středočeská galerie v Praze; 1991 Šedá cihla 78. Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy, Dům umění, Opava; 1993 Nová figurace. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích; 1994 Ohniska znovuzrození: České umění 1956-63. Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, Praha; 1996 Novozákonní motivy v českém umění 20. století. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem; Umění zastaveného času, České muzeum výtvarného umění v Praze; 2006 Šedesátá léta. Ze sbírek GVU v Ostravě, Galerie výtvarného umění, Dům umění, Ostrava

Zastoupení ve sbírkách:

NG v Praze, GHMP, ČMVU v Praze, Moravská galerie v Brně, Galerie Klatovy/Klenová, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie výtvarného umění v Chebu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Středočeská galerie v Praze, Galerie umění v Karlových Varech, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Východočeská galerie výtvarného umění v Pardubicích, Muzeum umění v Olomouci, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Oblastní galerie v Liberci, Slovenská národná galéria v Bratislavě a soukromé sbírky u nás a v zahraničí