19. 3. 2002 Otakar Schindler

Na jaře roku 2002 proběhla výstava významného českého malíře a scénografa, žáka E. Filly, Otakara Schindlera (19231998). Umělce velmi ovlivnilo přátelství s I. Hurníkem, O. Kainarem a M. Mittelmannem, odtud také pramenilo jeho nadšení pro poetismus a surrealismus. Ačkoliv pracoval střídavě v Čechách a zahraničí, jako malíř je více znám v Německu. Zejména po roce 1990 vytvořil mnoho maleb, akvarelů, kreseb a koláží inspirovaných díly Christiana Morgensterna, Petra Bezruče a Jacquese Préverta. Proběhlá prodejní výstava byla malířovou první prezentací u nás a představila celkem 80 uměleckých děl. K výstavě byl vydán katalog o autorově životě a díle.