16. 3. 2001 Brno v Praze

V roce 2001 se uskutečnila prodejní výstava "Brno v Praze" věnovaná malíři Josefu Kubíčkovi a jeho synovi Jánuši. Umělcova plátna se bytostně váží k přírodě a s ní spjatým životem. Jejich výtvarná kvalita vynikne zvláště v kontextu předchůdců i některých vrstevníků, jejichž obrazy byly při té příležitosti také vystaveny. Svými díly se tu představili: V. Beneš, E. Filla, F. Foltýn, J. Kodl, J. Král, R. Kremlička, E. A. Longen, B. Matal, A. Procházka, J. Průcha, V. Sedláček, V. Špála a J. Trampota. Diváci měli příležitost se přesvědčit, jak působí tvorba Jánuše Kubíčka v sousedství velikánů české výtvarné scény. Ikdyž znamenala Kubíčkova osobnost hlavní přínos především pro oblast Brna, svým významem přesáhla jeho hranice a vrostla organicky do české kultury.