12. 10. 2021 František Kupka – Člověk a Země

Komentované prohlídky:

čtvrtek 14.10.2021 od 16:00 hod.

čtvrtek 21.10.2021 od 16:00 hod.

 

tisková zpráva

 

Cyklus sto šesti kreseb Františka Kupky vytvořených pro encyklopedii Člověk a Země, vydanou ve Francii v letech 1904–1907, se mimořádně představí od 12. do 22. října v Galerii KODL. Celý soubor bude poté dražen jako jedna položka v 86.aukci Galerie KODL 28. listopadu 2021.

 

"Encyklopedie Člověk a Země prostřednictvím textu, map, různých nákresů, fotografií a v neposlední řadě i Kupkových ilustrací kritickým pohledem shrnuje dějiny lidstva od prehistorie po současnost. Tento soubor, jehož provenience sahá do slavných sbírek Jindřicha Waldese, byl vytvořen jako ilustrace k rozsáhlé šestidílné encyklopedii geografa Élisée Recluse, je předkládán v takřka limitní úplnosti a představuje bezpochyby nejrozsáhlejší
a nejucelenější ilustrátorskou práci Františka Kupky z počátku 20. století."

 

František Kupka (1871–1957)

Člověk a Země (soubor 106 ilustrací)

kombinace technik (tužka, pero, tuš, kvaš) na papíře, 1904–1905/1907

Vyvolávací cena celého souboru: 25 000 000 Kč; odhadní cena: 30 - 50 000 000 Kč