Continue to content
František Ženíšek (1849–1916) Panna Marie s Ježíškem

olej na plátně
1893
vpravo dole
70 × 78 cm
frame

Starting price170,000 CZK Hammer price220,000 CZK
František Ženíšek, zásadní představitel tzv. generace Národního divadla, vynikající portrétista, kreslíř a tvůrce historických a alegorických motivů, přední představitel monumentální malby poslední čtvrtiny 19. století se zde prezentuje tématem souvisejícím i s jeho realizacemi pro tehdy nově vznikající pražské sakrální budovy. V době vzniku obrazu byl již autor plně etablovaným umělcem, působil tehdy na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a po výtvarné stránce byl na vrcholu sil. \nÚběžníkem celého výjevu je novorozený Ježíš, kterého jeho matka Panna Marie klečíc pozdvihuje jako svátost zářící coby samostatný světelný zdroj. Interpretace novorozeněte jako svátosti podporuje i krotce přihlížející beránek, jeden z mnoha možných Kristových atributů. \nNa obraze chybí ještě jedna postava, a to sv. Josef, pěstoun Páně. Ten se ovšem objevuje na menší olejové studii ze sbírky NG (inv. č. O 14455) a na další variantě z Oblastní galerie v Liberci (inv. č. O 2258) nesoucí název Svatá rodina – na předkládaném obraze je však vynechán, snad pro zdůraznění teologického poselství před tím čistě narativním či z kompozičních důvodů. \nPozoruhodnost této malby dále potvrzuje její publikační historie – zachycena byla již v časopise Zlatá Praha na ateliérové fotografii, na níž pózuje i autor před samotným obrazem (1917, XXXIV., č. 8, str. 93), stejně tak v poslední Ženíškově monografii (N. Blažíčková-Horová, ed.: František Ženíšek, 1849–1916, Praha 2005, str. 189). Svatou rodinu ve výběru autorových reprezentativních děl uvádí i základní slovníková literatura (P. Toman: Nový slovník československých výtvarných umělců, II. L–Ž, Ostrava 1993, str. 749). Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.
Auction day 91
Auction day 91
Auction day 91
How to bid?
How to bid?
How to bid?
How to offer?
How to offer?
How to offer?
News
News
News
Our Highest Sales
Our Highest Sales
Our Highest Sales
Bid Online - Artslimit
Bid Online - Artslimit
Bid Online - Artslimit
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Written about us
Written about us
Written about us
CookieCookies settings

We use cookies to improve your user experience and our services. You can give your consent by clicking on the button "Allow all".
More information about data protection and cookies.