Pokračovat k obsahu
Jakub Schikaneder (1855–1924) Tramvaj v pražské ulici

olej na plátně
1900 - 1910
vpravo dole
62 × 74 cm
rám

Vyvolávací cena4 000 000 Kč Dosažená cena7 080 000 Kč
84. aukce, číslo katalogu 52 Od hledání osobité výtvarné polohy na počátku kariéry docházelo u  Jakuba Schikanedera k  postupnému usazování a  celkovému cizelování uměleckého názoru, který po roce 1900 nakonec dospěl ke stěžejním tématům. Mezi nimi jsou snímky interiérů, nostalgické úsvity či soumraky a  nokturna pražských uliček a  zákoutí. Právě do poslední jmenované skupiny patří i  představované plátno Tramvaj v  pražské ulici.  Jedná  se o  námět  ze  zralého  období, kdy do pražských ulic naplněných melancholickými postavami s  historickou neúprosností pronikal dynamický element moderní civilizace, což vedlo k  charakteristickému dojmu z  prolínání odlišných časů a  kategorií. Kontrast těchto dvou základních prvků se jeví jako základ sdělení, jež se nám autor snaží předat Schikanederova sociální a  citová  angažovanost  se  zde  spojuje  s  lyrikou  obrazového snění zahalenou do nenapodobitelného mlžného závoje večerní metropole. Prezentován je tak netoliko průmět romanticky nahlížené viděné reality, jako spíše zadumaná a  mrazivá nálada chodců plných vlastních emocí, vzpomínek, snění, odcizení a  úzkosti, kteří se přikrčeně choulí v  kabátech, pevně uvázaných šátcích a  kožešinových štuclech hřejících prokřehlé prsty. Obraz vyzařuje pro autora tolik typickou úzkost, přítomnou ve frontálně zachycené ženě v  prvním plánu, jež kontrastuje s  nastupujícími cestujícími, pro něž může tramvaj symbolizovat naději na lepší a  pohodlnější život. Zřetelně tak výtvarnou formou dochází k  zpřítomnění širokého spektra myšlenek Karla Hlaváčka, Jiřího Karáska ze Lvovic či Rainera Marii Rilkeho utvářejících pražskou literaturu i  výtvarnou kulturu v době na přelomu epoch. Po malířské a  rukopisné stránce se zde Schikaneder  opět představuje jako osobitý následovník sfumata Leonarda da Vinci, kde obrysy jednotlivých tvarů splývají a  tvoří tak jednolitou, takřka hmatatelnou atmosféru. Ta je pronikána jen několika vzájemně nezávislými měkce zastřenými zdroji umělého světla a  lokálním nasazením oblíbené syté červeně, jež kontrastuje s  celkem obrazové plochy a  strhává  značnou  část  divákovy  pozornosti.  Společně  s  dalšími pracemi z  tohoto období je  Tramvaj v  pražské ulici vrcholem autorova snažení, směřujícího  od realismu  přes romantismus až po obrazovou lyriku podpořenou i  tím, že Schikaneder řadu pražských výjevů maloval již jen po paměti, čímž se přesunul od dokumentu k  vizi, neboť proběhnuvší  asanace  řadu  malebných  lokací  nenávratně  vymazala z tváře města. Prezentováno  ve  vkusné  dobové  adjustaci.  Plátno  je  publikováno a  reprodukováno v  autorově poslední monografii, vydané  u  příležitosti  souhrnné  výstavy  v  Národní  galerii v  Praze (V.  Hulíková, ed.: Jakub Schikaneder, 1855–1924, Národní galerie, Praha 2012, repro. 180, kat.  č.  113). Při konzultacích posouzeno prof.  R.  Prahlem,  CSc., a  PhDr.  Š.  Leubnerovou. Přiložena odborná expertiza prof. T. Vlčka, CSc.
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.