Pokračovat k obsahu
Eugene Boudin (1824–1898) Řeka Touques u Saint-Arnoult

olej na plátně
1893
vlevo dole
54 × 74 cm
rám

Vyvolávací cena1 500 000 Kč Dosažená cena1 800 000 Kč
84. aukce, číslo katalogu 22 Výjimečná příležitost setkat se na českém uměleckém trhu s  dílem francouzského realisty Eugéna Boudina, vycházejícího z  principů barbizonské školy, nabízí možnost sledovat  přímý  most  vytvořený  mezi  starší  generací  francouzské plenérové malby a  progresivní mladou generací impresionistů, za jejichž přímého předchůdce je autor považován.  Důkazem  je  i  to,  že se  s  nimi  aktivně  účastnil jejich první výstavy a  že ho spojovalo dlouhodobé přátelství s  Claudem  Monetem. Zásadní vliv na jeho dílo měli také nizozemští malíři 17.  století, případně jeho vrstevník Johan  Jongkind.  Inspirační  zdroje  lze  dále  hledat  i  v  řadě zahraničních  cest  po  Itálii  a  Belgii.  Boudin,  vyučený  tiskař, si  svou cestu k  malířství  našel  původně  skrz  obchod  se psacími potřebami a  rámy, který provozoval v  městečku Le Havre a  který byl hojně navštěvován umělci. I  díky těmto okolnostem se chopil štětce, začal sám malovat a  roku 1851 dokonce získal stipendium, díky němuž mohl studovat v  Paříži. Zásadním momentem pro něj byla šťastná setkání s  vůdčími uměleckými osobnostmi své doby. Na přelomu let 1857 a  1858 se spřátelil s  již zmíněným Monetem a  o  rok později poznal Gustava  Courbeta, díky  němuž se následně seznámil dokonce s  Charlesem Baudelairem, jenž se stal jeho prvním kritikem a  představil ho pařížskému publiku. Boudin byl ryzím marínistou a  stěžejním tématem  mu  bylo  vše,  co  se  týkalo  moře,  mořského  pobřeží  a  vodních  ploch  obecně.  Formující pro něj byly  zprvu hlavně četné cesty k  normandskému pobřeží a  do Bretaně. Díky jeho živě podaným oblakům a  pečlivosti, se kterou se věnoval věrnému zachycení nebeské nálady, mu byl dokonce Camillem  Corotem propůjčen epiteton „král nebes“. Přesně tohoto druhu je i  představované plátno. Zachycena je zde poklidná říční zátočina s  loďkou u  břehu, prokazující  autorův  výjimečný  smysl  pro  rozptyl  světla,  působení barevnosti i  celkovou atmosféru zažitou přímo pod širým  nebem.  Představuje  se  nám  partie  na  řece  La  Toques u  Saint-Arnoult, jež je charakteristická autorovou bezprostředností, typickými mračny pod prosvítajícím  blankytným nebem a  nepatetickou upřímností. Detail s  několika zdroji kouře v  zadním plánu je zase nenápadným poukazem na dobový průnik civilizace do dosavadního relativně poklidného běhu přírody, který z  historicko-uměleckého hlediska dokonce předjímá budoucí civilistní estetiku – v  tom můžeme najít společného jmenovatele např. i  s  odkazem Antonína Chittussiho. Hodnotu díla potvrzuje jeho výstavní historie (Eugène Boudin, Galerie Schmit, Paříž, 1965, kač.  č.  93 Eugène Boudin, Kunsthalle, Brémy, 1979, kat.  č.  67 Christies, New York, 2001) a  publikování v  odborné literatuře (R.  Schmit: Eugène Boudin 1824–1898, Catalog raisonné de loeuvre peint, díl III., Paris 1973, soupis č.  3196, str. 229, uvedeno pod názvem  La Toques a  Saint-Arnoult). Při konzultacích posouzeno PhDr.  R.  Michalovou,  Ph.D.,  a  Mgr.  M.  Dospělem,  Ph.D. Přiložena odborná expertiza prof. R. Prahla, CSc 
Aukce Artslimit online 7
Aukce Artslimit online 7
Aukce Artslimit online 7
Výsledky 90. aukce
Výsledky 90. aukce
Výsledky 90. aukce
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.