Pokračovat k obsahu
Václav Brožík (1851–1901) Polyxena z Lobkovic chránící Slavatu a Martinice

olej na plátně
1892
vpravo dole
87 × 146 cm
rám

Vyvolávací cena1 200 000 Kč Kladívková cena2 500 000 Kč
88. aukce, číslo katalogu 167 Navzdory vysokému pracovnímu vytížení a především zdravotním potížím poslední dekády svého velmi plodného života dokázal Václav Brožík v této době zvládnout kromě řady portrétů významných osobností i velké mnohofigurální kompozice historického žánru – prokazuje to kromě tohoto díla mj. i přímá objednávka na jiný rozměrný obraz, a to od samotného císaře Františka Josefa I. k padesátiletému jubileu jeho vlády. nPředstavované plátno svou tematikou můžeme, podobně jako dobová výtvarná kritika, považovat za pokračování monumentální malby Defenestrace z přelomu let 1889 a 1890. V porovnání těchto dvou kompozic se zde nejedná o takové dějové drama, lze si však živě představit, jaké pohnuté události tu také musely předcházet. Hlavními aktéry jsou zde pánové Vilém Slavata a Jaroslav z Martinic, jimž byl poskytnut azyl po vyhození z okna české kanceláře. Poté, co byli pro jistotu vyzpovídáni svatovítským kanovníkem Ctiborem Kotvou, se jich ujala Polyxena z Lobkovic, rozená z Pernštejna, rozhodná zástupkyně katolické strany a manželka v ten moment nepřítomného Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic, tehdejšího nejvyššího kancléře. Polyxena oba místodržící přijala jako své hosty a stavovským vzbouřencům je odmítla vydat – na obraze je zachycena v okamžiku, kdy povstalce rozhodně odmítá, zatímco zranění místodržící v zadní místnosti s rozechvěním očekávají svůj osud. nCelý výjev vychází ze Slavatových Pamětí a snaží se být historicky co nejvěrnější – oproti Pamětem je výjev sice o něco dramatičtěji vylíčen, ovšem nezapře především dokonalou autorovu znalost dobových rekvizit i portrétní vystižení konkrétních historických osob nacházejících se v zástupu povstalců. Náročný a pečlivý proces, který vždy vedl k většímu dílu s historickou tematikou, je prokazatelný i zde. Kromě studií jednotlivin tak známe i varianty tohoto výjevu. Jedna o něco menší se kupř. nachází ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě (inv. č. O 1165). Oproti této variantě v předkládaném díle autor výrazněji propracoval především interiér, ve kterém se scéna odehrává – přidal okno, koberec či obrazy, zároveň dopiloval charaktery a gestikulaci jednotlivých postav. Autenticitu díla potvrzuje i jeho vystavení na Jubilejní výstavě výtvarného odboru umělecké besedy (1913) a reprodukování v časopise Zlatá Praha (1912–1913, roč. 30, č. 30, str. 358). Prezentováno v kvalitní adjustaci ve stavu před restaurováním. Při konzultacích posouzeno Mgr. M. Dospělem, Ph.D., a prof. R. Prahlem, CSc. Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.
91. aukce Galerie KODL
91. aukce Galerie KODL
91. aukce Galerie KODL
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.