Pokračovat k obsahu
Václav Brožík (1851–1901) V peněžní tísni

olej na dřevěné desce
1894-1896
vlevo dole
75,5 × 63,5 cm
rám

Vyvolávací cena1 100 000 Kč Dosažená cena1 440 000 Kč
89. aukce, číslo katalogu 42 Václav Brožík patří mezi nejvýraznější osobnosti české výtvarné kultury poslední čtvrtiny 19. století – tuto pozici mu zajišťuje nejen to, že byl členem tzv. generace Národního divadla, ale i jeho nezměrná pracovní píle, projevovaná napříč malířskými žánry. Jeho rané dílo bylo také ovlivněno Gabrielem von Max, ovšem finální formaci mu poskytla až Paříž, kde rychle umělecky i společensky vyrostl, což se mj. po reorganizaci pražské Akademie odrazilo v jeho zvolení rektorem této instituce. Pravděpodobně právě v této době vznikl představovaný obraz, který v  sobě bez nadsázky nese vysokou kvalitu a  veškeré atributy vrcholné dobové žánrové malby. Můžeme na něm pozorovat postaršího umdleného muže, který si právě svlažil hrdlo po náročné cestě. Dívka ho ochotně obsloužila, o zákazníky má v lokále zdá se nouzi, ovšem muž se náhle ocitl v peněžní tísni – v kapsách totiž kromě dýmky a pytlíku s tabákem nenalezl nic než pouhé dva krejcary, zatímco vypité pivo stálo krejcarů pět. Nezdá se, že by stařec již přišel se zlým úmyslem, ovšem trapnost celé situace je zde dokonale vystižena a  nacházíme se právě v okamžiku, kdy se bude muset nějak rozhodnout. Výtečně je charakterizován samotný interiér se svatým obrázkem na stěně či rozbitou tabulkou okna. Nechybí, slovy dobové kritiky, ani „obligátní macíček“, jehož jako oblíbenou stafáž Brožík právě v žánrových scénách s  chutí a  často využíval. Tato malba má i  svůj – pravděpodobně příběhu starce časově předcházející – protějšek v jiné Brožíkově malbě, na níž se tentýž výše zmíněný muž, opět s dýmkou a za asistence mladé dívky, chlapce a „macíčka“ v popředí, chystá po snídani vyrazit za neznámými pochůzkami mimo domov, možná právě do hospody, kde zjistí, že mu chybí tři krejcary na útratu. Hodnotu a autenticitu obrazu potvrzuje i jeho publikování na stránkách dobového kulturního periodika Zlatá Praha (XIII, 1896, č. 8, str. 95, obr. str. 93) a v autorově monografii (N. Blažíčková-Horová, ed.: Václav Brožík, 1851–1901, Praha 2003, kat. č. 268). Kresebné studie tohoto díla se nalézají ve sbírkách Národní galerie Praha (inv. č. VK 1236). Na rubové straně se nachází pečeť odkazující k majetku Charlese Sedelmeyera, autorova tchána. Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.