Pokračovat k obsahu
Alfons Mucha (1860–1939) Rodinné štěstí

olej na plátně
1925
vpravo dole
111 × 100 cm
rám

Vyvolávací cena3 500 000 Kč Dosažená cena5 400 000 Kč
89. aukce, číslo katalogu 52 Tato suverénně provedená práce světoznámého českého malíře a osobitého zástupce Art nouveau Alfonse Muchy představuje kompozici z  jeho zralého tvůrčího období, kdy už finalizoval soubor dvaceti monumentálních maleb z  dějin Slovanů – Slovanskou epopej, oficiálně dokončenou roku 1926. Navzdory tomuto velkému úkolu pracoval tehdy i na rozměrných obrazech, kompozičně propracovaných scénách s alegorickým či etickým podtextem, podobně jako je tomu i zde. Muchovo dílo tu prokazuje nové vzedmutí tvůrčích sil, ve kterém se jeho autor dokázal vymanit z vlastního celosvětově známého stylu, souvisejícího především s plakáty vytvořenými pro herečku Sarah Bernhardt na přelomu století. Této konkrétní kompozici, konstruované na dvě vzájemně se vyvažující diagonály, dominuje v  předním plánu žena cele oděna v  bílém, s  červenou pokrývkou hlavy s  ornamentem a batoletem na klíně, které si hraje s míčkem se zeleným srdcem. V zadním plánu stojí muž otírající si pot z čela, s dvěma voly v potahu. Celý výjev je s brilancí a vtipem kompozičně ukotven zdánlivě banálním předmětem v pravém dolním rohu, realisticky zpodobeným džbánem obklopeným rovněž zvlněnou draperií. Setkáváme se zde s  promyšlenou Muchovou vizí, navazující na jeho kresby provedené ještě před polovinou devadesátých let 19. století, ve kterých se zaobíral spojením ženské postavy a stromu. V  tomto případě zjevně navázal na figurální typ Panny Marie s Ježíškem a zkombinoval ikonografické typy Panny Marie Pokorné a Glykofilúsy (tedy „sladce či něžně milující“). Výjevu zároveň propůjčil hluboký, lyrický nádech prosvětlenosti, vyzařující z těla dítěte. Ve spojení s mužem na horizontu a jeho činností zde před sebou můžeme rozpoznat přitažlivě zpracovaný rodinný motiv, který téhož roku inspiroval i  řadu dalších, mnohdy avantgardních umělců, jakým byl kupř. Otto Gutfreund – zdá se tak, že i  volba motivu svědčí o dobové společenské potřebě, kde je rodina včleněna do probouzející se jarní přírody se zřejmým panteistickým a pastorálním vyzněním. Toto dlouho ztracené a znovuobjevené dílo je v souvislostech autorova portfolia dvacátých let 20. století důležitým článkem pro pochopení jeho tehdejšího směřování. Obraz byl záhy po svém vzniku reprodukován v dobovém kulturním tisku (Galerie Sbírka uměleckých obrazů v  knize, II. ročník, 1925/26, dvojčíslo 7–8, 15. 12. 1926, obr. 46). Při konzultacích posouzeno PhDr. Š. Leubnerovou a prof. R. Prahlem, CSc. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa.
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.