Pokračovat k obsahu
Theodor Pištěk (✱ 1932) Variace č. 1

olej na plátně
1995
na rubu
200 × 249 cm
rámováno

Odhad: 7 000 000 Kč15 000 000 Kč
Vyvolávací cena6 000 000 Kč Kladívková cena8 000 000 Kč
Theodor Pištěk, jehož výtvarný projev bývá především spojován s fotorealistickými figurálními náměty, se v předloženém díle vydal na dlouholetou cestu geometrické abstrakce, která však (jak je autorovi vlastní) stojí pevně ukotvena v racionálním základu. Monumentální plátno Variace č. 1 je naprosto klíčové, neboť představuje důležitý zlom v autorově tvorbě vrcholící v jeho proslulých, čistě geometrických Rozmluvách s Hawkingem, a je fascinujícím vhledem do uvažování jednoho z nejvyhledávanějších současných umělců.
Počátky Pištěkova obrácení se k nefigurativním výrazovým prostředkům ve spojení s prostorem lze hledat už v raných osmdesátých letech, kdy jeho pozornost upoutala freska Poslední večeře zvěčněná Leonardem da Vinci v refektáři dominikánského kláštera v Miláně. Mistrovsky pojatý děj a komplexní vyjádření vztahů mezi jednotlivými postavami vedly Pištěka k přemítání nad tím, co vše se z něj dá vyjmout, aniž by konečný obraz zbavil jeho pronikavého významu. Vytvořil tak tři varianty liduprázdného interiéru, v němž zachoval pouze stůl zalitý proudem světla a okno otevírající pohled do rovinaté, prázdné krajiny. Přísná symetrie a redukce prostoru na základní geometrické tvary důmyslně kontrastovaly s vnitřním pnutím a emotivním obsahem tradičního křesťanského námětu. Právě geometrické tvary se pak v Pištěkově tvorbě devadesátých let staly hlavními nositeli spletitého děje a pohybu. V kombinaci s uplatněním nejednoznačného interiéru osvětleného měkkým světlem pocházejícím z neurčitého zdroje naplnil své obrazy tajemnou atmosférou. Ostatně i ve slavném Večírku u Plečnika z let 1992–1993 nás autor prostřednictvím geometrických prvků proudících vzduchem vyzývá k nahlédnutí za roh místnosti, jako bychom z pozice nezúčastněného diváka sledovali rezidua příběhu, který už se stal.
Velmi rychle však začal malíř zachycené prostory zjednodušovat, a stejně tak i jednotlivé geometrické prvky vybíral s větší rozvážností. V souboru Variací, který vznikal mezi lety 1995 a 1997 a v němž je předložený obraz prvním ze sedmi, Pištěk dějiště umístil do jakéhosi vzduchoprázdna. Rozeznáváme fragment křížové klenby vynášené strohými pilastry, za nimi se však rozprostírá černá prázdnota – odkud tedy přichází světlo? Kam nás nyní geometrické prvky vedou, a co představují? Odpověď můžeme hledat v dalších šesti obrazech souboru, v nichž na prapodivný interiér nahlížíme z jiných úhlů, či se dokonce nacházíme v jiných částech pomyslného labyrintu. Smysl pro tajemství Pištěkovu tvorbu prostupuje už od samých začátků, ve Variaci č. 1 mu však dal opravdovou volnost, jež se nevytratila ani v pozdějších Stavbách, Bránách či dvojici obrazů Dolů, vytvořených v obdobných intencích.
V roce 1984 autor napsal, že jeho jediným přáním je, „aby obraz nebyl jen estetickým kontaktem, ale aby dokázal navodit atmosféru – aby připomněl dávno zapomenutý okamžik, chvíli už jednou prožitou, příběh z mládí, o kterém začínáme pochybovat, jestli se skutečně stal.“ (J. Šetlík ed.: Theodor Pištěk, Praha 2007, str. 7), a své přání nepochybně naplnil. Jeho tvorba svébytně reaguje na světové tendence, ale v mnohém je překračuje a zachovává si individualitu a unikátnost vlastního výrazu. Do svých pečlivě komponovaných a kresebně dokonalých obrazů vtiskuje nezaměnitelnou atmosféru, která v každém diváku vyvolává jiné asociace či pocity.
Variace č. 1 byla několikrát reprodukována, např. v monografii vydané Galerií Pecka (J. Šetlík ed.: Theodor Pištěk, Praha 2007, str. 265). Byla prezentována roku 2022 ve Ville Pellé (Pištěk & Pištěk: Dva světy, Praha, 18. 10. 2022 – 20. 1. 2023), roku 2019 v Domě umění města Brna (Angelus, Brno, 24. 9. 2019 – 12. 1. 2020) a roku 2012 v Národní galerii v Praze (Ecce homo, Praha, 26. 9. 2012 – 6. 1. 2013). V katalozích zmíněných výstav byla rovněž reprodukována. Obraz nebyl nikdy restaurován a jeho aktuální autentický stav je v souladu s Pištěkovým názorem. Dílo pochází přímo z autorova ateliéru.
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Výsledky 91. aukce
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.