Oldřich Blažíček (1887–1953)

Interiér chrámu sv. Víta

Technika:olej na dřevěné desce

Datace:kolem roku 1911

Signatura:vlevo dole

Rozměry:53 × 59 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍180000

dosažená cena:‍430000

84. aukce, číslo katalogu 181

 

Působivá a  raným datem vzniku výjimečná práce z  palety Oldřicha Blažíčka, jednoho ze zásadních spolutvůrců české krajinomalby první poloviny 20.  století, přináší  krásnou  ukázku umělcova nezaměnitelného stylu, jehož prostřednictvím jako asi nikdo jiný z  jeho současníků dokázal zachytit interiéry  architektur. To  mu mj.  později  také dopomohlo k  postu profesora kreslení a  malby na ČVUT v  Praze. Na tomto konkrétním díle je zachycen pohled ze severní lodě chrámu sv. Víta v  Praze. Autorovi se zde navzdory svižnému rukopisu a  energickému tažení  štětce  podařilo  dosáhnout  nejen  dokonalé konstrukce prostorové perspektivy, ale až nečekaně bezvadné popisnosti jednotlivých detailů, jako jsou např. vyřezávané kružby bočnic chrámových lavic, haptická přesvědčivost rudých sametových látek dekorujících  chórové  lavice,  architektonicky  přesně zachycená profilace pilířů, náznak větvových propletenců Královské oratoře v  jižní lodi, elevace retáblu hlavního oltáře, erby obkružující presbytář či spáry mezi  jednotlivými  kameny.  Svou  efektností,  formátem i  dokonalým provedením tak lze tuto malbu zařadit mezi vysoce přitažlivé a  sběratelsky vzácné artefakty. Při konzultacích posouzeno PhDr.  E.  Havlovou a  Mgr.  M.  Dospělem,  Ph.D.  Přiložena odborná expertiza  PhDr.  N.  Blažíčkové-Horové.