Ota Bubeníček (1871–1968)

Letní výhled

Technika:olej na plátně

Datace:kolem roku 1910

Signatura:vpravo dole

Rozměry:48 × 55 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍50000

dosažená cena:‍90000

86. aukce, číslo katalogu 123

Velice spontánní a vzácný příklad šíře mistrovství Oty Bubeníčka poukazuje na dlouhodobou životnost a progresivnost v projevu žáků tzv. Mařákovy školy. Tento výjev typického autorova rukopisu i koloritu vyniká především moderní kompozicí v secesním ladění s fauvistickými finesami. Plátno je jakoby prozářeno impresivním luminismem a olej je místy doslova uhněten postimpresionistickou technikou děleného rukopisu. Tato práce stylově zapadá do období kolem roku 1910 – nasvědčovala by tomu autorská lokace při signatuře i autorovo curriculum vitae. Pravděpodobně dodatečně signováno autorem kolem roku 1920. Jeho sběratelskou přitažlivost dále potvrzuje původ v kvalitní pražské sbírce. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D.