Zdeněk Sýkora (1920–2011)

Linie č. 148

Technika:akryl na plátně

Datace:1998

Signatura:na rubu

Rozměry:110 × 100 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍7000000

dosažená cena:‍10800000

88. aukce, číslo katalogu 107

 

Naprosto unikátní a sběratelsky velmi ceněná práce galerijního významu představuje tvorbu uznávaného Zdeňka Sýkory, progresivního a mnohovrstevnatého umělce, jenž se zařadil mezi světové průkopníky „počítačového umění“. Jako jeden z prvních začal v šedesátých letech zapojovat do příprav svých děl počítač, který mu umožnil dotáhnout pro něj významný prvek systematičnosti a náhody do dokonalosti. Pomocí kombinatorických postupů vytvářel nepředstavitelný rozsah variací, které se staly základem pro Sýkorovy působivé, silně racionální struktury a makrostruktury, v nichž došlo k vyčerpání kombinací několika základních elementů, přičemž žádná z kombinací se nesměla opakovat. Kolem let 1972 a 1973 tyto struktury opouští a ve snaze pokoušet hranice náhody i nadále se jeho zájem přesouvá k liniím, kde náhodnost aplikoval na všechny jejich parametry – barvu, délku, šířku, celkový počet linií, jejich výchozí body, směřování po plátně i vzájemné křížení. Základem pro takové dílo se tak stala číselná partitura, matematický záznam definující výsledný obraz, do nějž umělec nijak vlastní invencí nezasahoval. Každá linie je zcela nahodilá a pečlivě narýsovaná, aby partituře maximálně odpovídala. Linie č. 148 patří do menšího souboru pěti obrazů vycházejících ze stejné partitury, nicméně proměnné určující vlastnosti linií se vždy liší. Přestože tedy mají stejné východisko, každý obraz je díky náhodě jedinečným. Svoboda pohybu linií po plátně je umocněna absencí rámu, díky čemuž mohou linie pomyslně pokračovat i mimo obraz. Nesmírně inovativní výtvarný projev Zdeňka Sýkory, kombinující lidský element s moderní technikou, je oceňován nejen v rámci českého prostředí, ale i ve světě – jeho Linie č. 24 například zakoupilo významné Centre Pompidou, kde se dílo v roce 2007 stalo součástí stálé expozice. Další liniové obrazy se nachází v řadě kvalitních českých i světových institucí a soukromých sbírek. Předložený obraz Linie č. 148 byl součástí sbírky Galerie 60/70 a později prezentován na výstavě Z. S. devadesát (extrémy) v Galerii Zdeněk Sklenář (24. 1. – 27. 3. 2010). Linie č. 148 jsou zaznamenány formou číselné partitury v 9. pracovním sešitě, uloženém v Archivu Lenky a Zdeňka Sýkorových. V digitální podobě je ve stejném archivu uložen pod značkou L148. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza L. Sýkorové, autorovy manželky.